Typ JP ID
Povolání 103064

Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR – komisař

Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR – komisař vykonává systémové činnosti pro různé služební agendy v Hasičském záchranném sboru ČR zejména na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo integrovaného záchranného systému nebo speciálních služeb ve vyšší územně vymezené působnosti např. krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, zařízení Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, Komisař Hasičského záchranného sboru ČR, Příslušník HZS ČR
Podřízené specializace: Komisař - technik komunikační a informační služby, Komisař - lektor - instruktor, Komisař - specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany, Komisař - specialista v oblasti požární prevence a státního požárního dozoru, Komisař - technik služeb, Komisař - specialista v oblasti krizového řízení a havarijního plánování, Komisař - specialista v oblasti ochrany a přípravy obyvatelstva
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a jejich prováděcími předpisy.

CZ-ISCO

  • 54111 - Příslušníci v jednotkách požární ochrany HZS ČR
  • 5411 - Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany (CZ-ISCO 5411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 644 Kč 43 873 Kč 55 840 Kč 40 363 Kč 51 285 Kč 66 423 Kč
Středočeský kraj 33 916 Kč 44 217 Kč 64 439 Kč 38 889 Kč 47 581 Kč 62 595 Kč
Jihočeský kraj 29 895 Kč 48 002 Kč 63 706 Kč 40 634 Kč 50 872 Kč 62 993 Kč
Plzeňský kraj - - - 39 461 Kč 49 212 Kč 61 959 Kč
Karlovarský kraj 32 495 Kč 42 242 Kč 48 497 Kč 38 879 Kč 46 549 Kč 59 434 Kč
Ústecký kraj 31 809 Kč 42 171 Kč 58 728 Kč 39 222 Kč 48 036 Kč 64 934 Kč
Liberecký kraj - - - 39 225 Kč 48 364 Kč 60 417 Kč
Královéhradecký kraj 26 063 Kč 40 698 Kč 71 891 Kč 38 334 Kč 46 421 Kč 62 464 Kč
Pardubický kraj 31 164 Kč 43 162 Kč 52 483 Kč 38 635 Kč 46 889 Kč 60 388 Kč
Kraj Vysočina 30 871 Kč 44 982 Kč 64 172 Kč 41 167 Kč 49 870 Kč 60 999 Kč
Jihomoravský kraj 30 164 Kč 40 983 Kč 47 741 Kč 38 948 Kč 49 239 Kč 62 885 Kč
Olomoucký kraj 33 632 Kč 36 553 Kč 45 375 Kč 39 822 Kč 48 656 Kč 60 810 Kč
Zlínský kraj 27 353 Kč 33 537 Kč 55 021 Kč 38 646 Kč 47 773 Kč 59 589 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 40 625 Kč 50 512 Kč 65 213 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5411 Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany 42 163 Kč 49 359 Kč
54111 Příslušníci v jednotkách požární ochrany HZS ČR - 48 749 Kč

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost 3908R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program xxxxR
AKVO Bakalářský studijní program v oboru plánování a řízení krizových situací 3908R010
AKVO Bakalářský studijní program v oboru havarijní plánování a krizové řízení 3908R003

Legislativní požadavky

  • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • povinné - Odborná způsobilost hasičů podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

Další vhodné kvalifikace

  • doporučené - Vzdělávání a výcvik v rámci složek Integrovaného záchranného systému

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.C.6503 Vykonávání lektorské činnosti 6 Nutné
l22.D.2915 Plnění úkolů na daném úseku služební agendy dle řádů, metodik a platných právních předpisů Hasičského záchranného sboru ČR 6 Nutné
l22.D.6782 Provádění analýz stavu operativně technických opatření na úseku požárního dozoru, požární prevence, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému 6 Nutné
l22.D.8007 Vedení příslušných záznamů na úseku požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování 6 Nutné
l22.C.6722 Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě 6 Nutné
l22.C.6742 Organizování odborné přípravy jednotek požární ochrany 6 Nutné
l22.E.1782 Provádění odborných činností při ochraně obyvatelstva v rámci integrovaného záchranného systému, krizového plánování a civilního nouzového plánování 6 Nutné
l22.E.1788 Provádění odborných činností při požárním dozoru a požární prevenci 6 Nutné
l22.D.3783 Provádění požárně-preventivní činnosti na veřejných akcích 6 Nutné
i51.Z.1008 Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřené oblasti 6 Nutné
l22.C.1782 Provádění odborné poradenské a konzultační činnosti ve svěřené oblasti působnosti Hasičského záchranného sboru ČR 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0071 civilní obrana 6 Výhodné
l22._.0071 činnosti hasiče 6 Výhodné
l22._.0074 činnosti velitele hasičů 6 Výhodné
l22._.0077 činnosti a povinnosti požárního technika 6 Výhodné
l22._.0078 požární prevence 6 Nutné
j41._.0041 metody a postupy lektorství v odborných kurzech 6 Výhodné
l22._.0091 plánování, řízení a koordinace výkonu státního požárního dozoru 6 Nutné
l22._.0099 předpisy a technické normy požární ochrany 6 Nutné
l21._.0072 zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami 6 Nutné
l22._.0081 chemické reakce a fyzikální procesy probíhající při hoření 6 Výhodné
l21._.0009 legislativa a ostatní předpisy krizového řízení, havarijního plánování, civilní ochrany objektů a osob a kritické infrastruktury 6 Nutné
l22._.0002 postupy při vykonávání odborných a specializovaných činností vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa u Hasičského záchranného sboru ČR 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a11 Aktivní přístup 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.