Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103467

Generál ozbrojených sil ČR

Generál ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává činnosti související s řízením a velením organizačním formacím ozbrojených sil, s řízením a prováděním mezinárodní spolupráce a zastupováním České republiky ve vojenských orgánech NATO a Evropské unie.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Armáda ČR
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Armádní generál, Brigádní generál - ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů, Generálmajor - Zástupce náčelníka Generálního štábu - Inspektor Armády České republiky, Generálporučík - Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Náčelník Vojenské policie, Přidělenec obrany, Rektor - velitel, Ředitel Agentury logistiky, Ředitel Agentury Vojenského zdravotnictví, Ředitel kanceláře předsedy výboru, Ředitel sekce, Ředitel Vojenského zpravodajství, Ředitel, Velitel Pozemních sil Armády České republiky, Velitel Velitelství výcviku - Vojenské akademie, Velitel Vzdušných sil Armády České republiky, Vojenský představitel České republiky při NATO a Evropské unii, Zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky - náčelník štábu, Zástupce náčelníka Vojenské policie, Zástupce ředitele sekce, Zástupce ředitele Vojenského zpravodajství - ředitel sekce, Zástupce velitele Pozemních sil Armády České republiky, Zástupce velitele Vzdušných sil Armády České republiky, Voják z povolání, První zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR, První zástupce ředitele Vojenského zpravodajství - ředitel sekce
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a nařízením vlády č. 156/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

CZ-ISCO

  • 01101 - Generálové v ozbrojených silách
  • 0110 - Generálové a důstojníci v ozbrojených silách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 0110)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 48 796 Kč 64 408 Kč 80 082 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
0110 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách - 57 423 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
0110 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách http://data.europa.eu/esco/isco/C0110

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru teorie obrany státu 9101T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru vojenská geodézie a kartografie 9107T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru vojenská logistika 9108T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska 9109T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ochrana vojsk a obyvatel 9111T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru vojenské specializace 9115T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru vojenský zdravotnický management 9507T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru vojenská technika strojní 2304T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru letecká a raketová technika 2306T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů teorie vojenského umění 91xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů vojenské zdravotnictví 95xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Příprava ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l11.B.4001 Obsluha a údržba přidělené zbraně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.D.0030 Determinace krizových jevů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.Z.0005 Koordinace přípravy ozbrojených sil ČR pro plnění úkolů vojenského a nevojenského charakteru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0001 Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0002 Reprezentace Armády ČR při protokolárních akcích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.A.0007 Vedení boje se zbraní nebo zbraňovým systémem samostatně nebo v sestavě vojenské jednotky vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.D.0014 Plnění úkolů při vojenském výcviku, odborné přípravě a vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.A.0005 Obsluha a údržba vojenské výzbroje a výstroje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.D.0029 Plnění úkolů, zajišťování a výkon odborných a odborně specializovaných činností vyplývajících z vojenské hodnosti generála, vojenské odbornosti a zařazení na služební místo 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l11._.0032 vojenská diplomacie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0001 vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0005 vnitřní předpisy ozbrojených sil ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0014 postupy řízení a velení vyplývající ze služebního zařazení v ozbrojených silách ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0008 základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0037 činnosti generála ozbrojených sil ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0039 tvorba analýz, koncepcí a vnitřních předpisů ozbrojených sil ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0046 postupy při výkonu diplomatické spolupráce na mezinárodní úrovni a ve vojenských útvarech NATO 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0044 postupy řízení a velení organizačním formacím ozbrojených sil ČR nejvyšších úrovní 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.