Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103465

Plukovník ozbrojených sil ČR

Plukovník ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává činnosti související výkonem odborných nebo specializovaných činností, s prováděním technického dozoru, s obsluhou systémů a se vzděláváním a velí vojenským organizačním formacím na úrovni brigády, centra, celku, fakulty, odboru, oddělení, pluku, směně, sekce, středisku, ústavu, velitelství, základny nebo Univerzity obrany.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Armáda ČR
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Bezpečnostní ředitel Vojenského zpravodajství - ředitel odboru, Hlavní inspektor, Hlavní kaplan Ministerstva obrany ČR, Hlavní specialista Ministerstva obrany ČR, Hlavní styčný důstojník, Náčelník oboru, Náčelník odboru, Náčelník oddělení, Náčelník štábu, Náčelník, Náměstek ředitele, Přidělenec obrany, Ředitel centra, Ředitel kanceláře, Ředitel krajského vojenského velitelství, Ředitel odboru, Ředitel ústavu, Ředitel, Starší vedoucí vědecký pracovník, Vedoucí oddělení, Vedoucí směny, Velitel brigády, Velitel křídla, Velitel pluku, Velitel skupiny, Velitel střediska, Velitel školy, Velitel velitelství, Velitel základny, Velitel, Zástupce náčelníka odboru, Zástupce náčelníka odboru - náčelník oddělení, Zástupce náčelníka pracoviště, Zástupce náčelníka úseku, Zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Zástupce náčelníka, Zástupce náčelníka - náčelník odboru, Zástupce rektora - kvestor, Zástupce ředitele odboru, Zástupce ředitele odboru - vedoucí oddělení, Zástupce ředitele sekce, Zástupce ředitele úřadu, Zástupce ředitele, Zástupce ředitele - ředitel odboru, Zástupce velitele brigády, Zástupce velitele Hradní stráže, Zástupce velitele pluku, Zástupce velitele Velitelství výcviku - Vojenské akademie, Zástupce velitele základny, Voják z povolání
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a nařízením vlády č. 156/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

CZ-ISCO

  • 01102 - Vyšší důstojníci v ozbrojených silách
  • 0110 - Generálové a důstojníci v ozbrojených silách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 0110)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 48 796 Kč 64 408 Kč 80 082 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
0110 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách - 57 423 Kč
01102 Vyšší důstojníci v ozbrojených silách - 68 895 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
0110 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách http://data.europa.eu/esco/isco/C0110

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru teorie obrany státu 9101T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru vojenská geodézie a kartografie 9107T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru vojenská logistika 9108T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska 9109T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ochrana vojsk a obyvatel 9111T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru vojenské specializace 9115T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru vojenská technika strojní 2304T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru letecká a raketová technika 2306T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru vojenský zdravotnický management 9507T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů teorie vojenského umění 91xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů vojenské zdravotnictví 95xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Příprava ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21.D.2001 Tvorba koncepcí a metodik ve svěřené působnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.2009 Metodické vedení výuky a výcviku vojáků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.4001 Obsluha a údržba přidělené zbraně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.Z.0007 Koordinace vojenských diplomatických činností 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0001 Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.A.0007 Vedení boje se zbraní nebo zbraňovým systémem samostatně nebo v sestavě vojenské jednotky vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.D.0014 Plnění úkolů při vojenském výcviku, odborné přípravě a vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.A.0005 Obsluha a údržba vojenské výzbroje a výstroje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0007 Organizace vzdělávání, kariérové a odborné přípravy vojáků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.D.0012 Zajišťování obsluhy a správy vojenských informačních systémů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.D.0028 Plnění úkolů, zajišťování a výkon odborných a odborně specializovaných činností vyplývajících z vojenské hodnosti plukovníka, vojenské odbornosti a zařazení na služební místo 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l11._.0032 vojenská diplomacie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0001 vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0005 vnitřní předpisy ozbrojených sil ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0014 postupy řízení a velení vyplývající ze služebního zařazení v ozbrojených silách ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0019 metody vzdělávání, kariérového postupu a odborné přípravy v ozbrojených silách ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0024 postupy při vykonávání náročných technických, specializovaných a odborných činností v ozbrojených silách ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0008 základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0036 činnosti plukovníka ozbrojených sil ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0038 postupy při plánování a koordinaci vzdělávání, kariérového postupu a odborné přípravy v ozbrojených silách ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0040 systémová činnost v organizačních formacích ozbrojených sil ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0045 postupy při koordinaci a řízení výkonu technicky a odborně náročných a vysoce odborně specializovaných činností v ozbrojených silách ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.