Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103256

Desátník ozbrojených sil ČR

Desátník ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává technické a odborné činnosti související s vojenským materiálem, nebo s obsluhou, údržbou a opravami vojenské techniky nebo vojenských technických zařízení a v případě potřeby může být pověřen velením taktické jednotce.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Armáda ČR
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Aerolog, Odstřelovač, Pracovník, Sběrač raněných, Starší odmořovač, Starší počtář, Starší průzkumník, Starší střelec, Starší ženista, Střelec-operátor, Voják z povolání
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a nařízením vlády č. 156/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

CZ-ISCO

  • 02100 - Poddůstojníci v ozbrojených silách
  • 0210 - Poddůstojníci v ozbrojených silách

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
0210 Poddůstojníci v ozbrojených silách http://data.europa.eu/esco/isco/C0210

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Střední vzdělání s výučním listem xx-xx-H/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Příprava ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l11.B.4002 Obsluha a údržba přiděleného zbraňového systému 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.4001 Obsluha a údržba přidělené zbraně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0001 Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.A.0002 Vykonávání dozorčí a strážní služby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.A.0007 Vedení boje se zbraní nebo zbraňovým systémem samostatně nebo v sestavě vojenské jednotky vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.D.0014 Plnění úkolů při vojenském výcviku, odborné přípravě a vzdělávání 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.0001 Obsluha a údržba vojenské techniky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.0002 Obsluha a údržba vojenských technických zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.A.0005 Obsluha a údržba vojenské výzbroje a výstroje 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0004 Vedení podřízených k bojové a morální připravenosti a vojenskému vystupování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.D.0016 Plnění úkolů a výkon odborných prací vyplývajících z vojenské hodnosti desátníka, vojenské odbornosti a zařazení na služebním místě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.A.0016 Opravy vojenské výzbroje 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l11._.0021 postupy při obsluze a údržbě zbraní nebo přidělených zbraňových systémů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0031 týlové zabezpečení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0007 první pomoc 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0002 postupy při obsluze a údržbě vojenské techniky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0003 postupy při obsluze a údržbě vojenských technických zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0005 vnitřní předpisy ozbrojených sil ČR 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0006 činnosti desátníka ozbrojených sil ČR 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0014 postupy řízení a velení vyplývající ze služebního zařazení v ozbrojených silách ČR 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.