Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101569

Masér

Masér na základě zjištění aktuálního fyzického a psychického stavu klienta stanovuje vhodné masérské přípravky, techniky a metody, kterými provádí neléčebné masáže sloužící ke zlepšení fyzického i duševního zdraví klienta.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: péče o tělo
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Masseur
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Použití vhodné komunikační strategie přizpůsobené typu klienta (ostýchavý, přecitlivělý aj.).
 • Volba vhodného postupu pro snižování napětí z narušení osobního pole klienta.
 • Stanovení postupu masáže dle aktuálního fyzického a psychického stavu klienta.
 • Aplikace masážních přípravků.
 • Vykonání ručních masáží celého těla - rekondiční, sportovní a pohotovostní masáž.
 • Provádění specifických masáží pomocí přístrojů a zařízení.
 • Evidence a pravidelné vyhodnocování masérských metod a technik aplikovaných klientům.
 • Dodržování zdravotně-hygienických předpisů.
 • Informování klienta o možných reakcích na masáž a o významu individuální masáže.

CZ-ISCO

 • 51423 - Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví)
 • 5142 - Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5142 Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C5142

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb 6953H
KKOVTypeEnum.3 Rekondiční a sportovní masér 6953H001

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Masér sportovní a rekondiční  69-41-L/51
RVP Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru osobní služby 6941L
KKOVTypeEnum.3 Masér sportovní a rekondiční 6941L02
KKOVTypeEnum.3 Masér sportovní a rekondiční 6941L51

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Sportovní masér/masérka (69-037-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k22.C.2023 Navázání kontaktu s klientem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16.D.6001 Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16.C.7011 Vykonávání ručních masáží celého těla (svalů, kůže, vaziva, kloubů, páteře) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16.C.7014 Vykonávání ručních masáží celého těla – klasická masáž 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16.C.7010 Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16.C.7021 Aplikace masážních přípravků při masážích klientů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41.A.5001 Dodržování zdravotně-hygienických předpisů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16.A.6010 Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16.C.7022 Vykonávání manuální lymfatické masáže 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
k16.C.7235 Výběr přípravků a pomůcek k masážím s ohledem na jejich optimální využití 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16.B.4012 Obsluha přístrojů a zařízení sloužících při masážích klientů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16.C.7012 Vykonávání tlakových (akupresura) a speciálních léčebných reflexních masáží na klientech a pacientech 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
k13.A.0041 Podávání zábalů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h42._.0003 masáže (nezdravotnické) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42._.0004 provozní řád a bezpečnostní předpisy provozního zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0095 obory tvořící základ potřebný pro výkon povolání maséra 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16._.0021 fyzioterapie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.