Typ JP ID
Povolání 101722

Chůva péče o dítě v dětské skupině

Chůva samostatně, krátkodobě pečuje a zajišťuje vhodné aktivity pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, uspokojuje jejich základní potřeby, dává jim prostor pro jejich aktivní projev, podporuje jejich seberealizaci, buduje v nich standardní návyky zodpovědnosti, hygieny, oblékání, stolování a dodržování bezpečnosti v prostorách poskytovatele služeb péče o dítě v dětské skupině.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Chůva pro děti do 3 let, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Chůva v mikrojeslích, Pečovatelka pro děti do zahájení povinné školní docházky, Nanny for children's corners, Kindermädchen für Kinderecken
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů nebo dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

CZ-ISCO

  • 53113 - Pracovníci péče o děti v oblasti předškolní výchovy v mimoškolských zařízeních
  • 5311 - Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01
RVP Sociální činnost 75-41-M/01
RVP Zdravotnický asistent 53-41-M/01
RVP Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xx-xx-M/xx
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství 5341M
AKSO Všeobecná sestra 5341M001
AKSO Zdravotnický asistent 5341M007
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 7531M
AKSO Předšk.,mimošk.pedagogika 7531M005
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální činnost 7541M
AKSO Sociální služby 7541M001

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví 53xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů osobní a provozní služby 69xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

  • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

Legislativní požadavky

  • povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.C.6002 Vedení dítěte k hygienickým návykům 4 Nutné
j41.C.6020 Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte 3 Výhodné
k21.C.6030 Příprava a organizování zábavy pro děti 4 Nutné
j41.C.6001 Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí 3 Nutné
j41.Z.5312 Organizace volnočasových aktivit pro děti 3 Nutné
k21.C.7017 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc v péči o dítě, obnovení kontaktu s rodinou, s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností) 4 Nutné
j31.C.6211 Řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska 4 Nutné
j34.C.6130 Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám 4 Nutné
j41.C.6128 Vedení výchovy se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby dětí 4 Nutné
j41.D.2511 Tvorba obecných metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže 3 Nutné
j31.D.1220 Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi 3 Výhodné
l24.D.0018 Dodržování zdravotních a hygienických předpisů, BOZP a PO 3 Nutné
l24.D.1067 Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11._.0007 první pomoc 3 Nutné
j41._.0001 obecná pedagogika 3 Nutné
k12._.0099 hygienické předpisy 3 Nutné
j41._.0021 řešení výchovných problémů 4 Nutné
k11._.0013 somatický a psychomotorický vývoj dítěte 4 Nutné
k21._.0001 pečovatelství o děti 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a03 Kreativita 2
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.