Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101930

Kuchař

Kuchař tvoří vhodné skladby pokrmů, které sestavuje do jídelního lístku a připravuje, aranžuje a expeduje předkrmy a pokrmy studené i teplé kuchyně dle běžných nebo speciálních receptur.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: pohostinství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Cook, Chef, Přípravář pokrmů, Přípravář vegetariánských jídel, Přípravář veganských jídel, Küchenchef, der Koch
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při objednávání, přejímce, přezkušování, skladování a konzervaci zboží.
 • Spolupráce při sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů.
 • Přijímání kuchyňských objednávek.
 • Volba vhodného technologického postupu pro přípravu pokrmů.
 • Příprava a úprava produktů a pokrmů.
 • Zpracování a úprava polotovarů.
 • Ošetřování kuchyňského náčiní a vybavení.
 • Výdej jídel.
 • Organizování a řízení práce pomocných sil.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v kuchyňském provozu.
 • Dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, dodržování zásad HACCP včetně kritických bodů.

CZ-ISCO

 • 51201 - Kuchaři (kromě šéfkuchařů)
 • 5120 - Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (CZ-ISCO 5120)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 15 755 Kč 19 278 Kč 32 642 Kč 21 381 Kč 25 525 Kč 34 170 Kč
Středočeský kraj - - - 20 810 Kč 24 981 Kč 31 794 Kč
Jihočeský kraj - - - 20 925 Kč 24 850 Kč 31 058 Kč
Plzeňský kraj - - - 21 185 Kč 25 226 Kč 34 159 Kč
Karlovarský kraj - - - 20 443 Kč 24 346 Kč 32 434 Kč
Ústecký kraj - - - 20 190 Kč 24 166 Kč 31 982 Kč
Liberecký kraj - - - 20 605 Kč 24 191 Kč 30 415 Kč
Královéhradecký kraj - - - 21 090 Kč 25 124 Kč 31 896 Kč
Pardubický kraj 15 706 Kč 21 925 Kč 30 804 Kč 21 108 Kč 24 719 Kč 30 211 Kč
Kraj Vysočina - - - 20 843 Kč 24 655 Kč 30 655 Kč
Jihomoravský kraj 15 064 Kč 18 534 Kč 32 399 Kč 20 607 Kč 24 640 Kč 32 343 Kč
Olomoucký kraj 14 976 Kč 21 350 Kč 30 787 Kč 20 310 Kč 25 039 Kč 31 910 Kč
Zlínský kraj - - - 20 425 Kč 24 214 Kč 28 768 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 20 381 Kč 24 113 Kč 29 971 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři 19 341 Kč 24 699 Kč
51201 Kuchaři (kromě šéfkuchařů) 19 994 Kč 25 221 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů) http://data.europa.eu/esco/isco/C5120

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kuchař - číšník 65-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce 6552H
KKOVTypeEnum.3 Kuchař - číšník - příprava jídel 6551H004
KKOVTypeEnum.3 Kuchař 6552H001

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce 6552E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kuchař/kuchařka teplých pokrmů (65-001-H)
 • Kuchař/kuchařka studené kuchyně (65-002-H)
 • Pomocný kuchař / pomocná kuchařka pokrmů rychlého občerstvení (65-003-E)
 • Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů (65-004-H)
 • Kuchař expedient / kuchařka expedientka (65-011-E)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h32.D.2011 Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.4094 Manipulace se zbožím a jeho ošetřování při dodržení zásad HACCP 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.3011 Příprava teplých pokrmů podle receptur 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.A.3092 Příprava moučníků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.A.3017 Příprava pokrmů a specialit na objednávku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.B.1010 Obsluha technologických zařízení v provozu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.5009 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e16.A.3080 Aranžování potravin (výroba baget, chlebíčků, obložených mis a kusových výrobků) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.4011 Ošetřování kuchyňského náčiní a vybavení. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.B.4001 Regenerace pokrmů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.2920 Dodržení sanitačních a hygienických předpisů včetně kritických bodů (HACCP) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.B.1014 Nakládání s inventářem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.D.7011 Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h32.A.3092 Zpracování zeleniny, luštěnin a obilovin dle vegetariánských a veganských zásad 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h32._.0021 technologie vaření a dalších prací v kuchyni, recepty pro různá jídla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32._.0002 výživa a nauka o potravinách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e14._.0016 technologie výroby cukrářských výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h32._.0023 technologie výroby vegetariánských a veganských pokrmů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.