Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 15515

Meteorolog

Meteorolog provádí základní meteorologická pozorování, vypracovává primární podklady.

Odborný směr: Životní prostředí a nakládání s odpady
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Weatherman, Meteorologist
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění základních meteorologických pozorování.
 • Obsluha a kontrola automatických meteorologických stanic.
 • Zabezpečování provozu, údržby a kontroly zařízení meteorologické staniční sítě.
 • Sestavování výkazů, softwarová komunikace s jejich uživateli.
 • Provádění meteorologických a klimatologických prací, pozorování počasí.
 • Primární zpracovávání datových souborů a jejich kontrola.
 • Tvorba a zpracovávání podkladů pro odborné posudky.
 • Příprava a zpracovávání map a podkladů.

CZ-ISCO

 • 31115 - Technici v oblasti meteorologie
 • 3111 - Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) (CZ-ISCO 3111)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 979 Kč 39 935 Kč 77 836 Kč - - -
Ústecký kraj 26 453 Kč 37 010 Kč 56 669 Kč - - -
Liberecký kraj 28 984 Kč 41 977 Kč 55 717 Kč - - -
Královéhradecký kraj 29 687 Kč 39 600 Kč 53 589 Kč - - -
Pardubický kraj 29 542 Kč 38 098 Kč 68 495 Kč - - -
Kraj Vysočina 22 485 Kč 37 944 Kč 58 826 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 813 Kč 32 462 Kč 44 598 Kč - - -
Zlínský kraj 23 707 Kč 36 338 Kč 56 997 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 579 Kč 32 539 Kč 41 288 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) 35 339 Kč 34 907 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) http://data.europa.eu/esco/isco/C3111

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Přírodovědné lyceum 78-42-M/05
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí 16xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů speciální a interdisciplinární obory 39xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie 29xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru laborant ve zdravotnictví 5343M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j15.D.3311 Kontrola výsledků měření v automatické meteorologické pozorovací síti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.D.4312 Provádění základních meteorologických pozorování např. měření teploty, srážek, tlaku a vlhkosti vzduchu, prostřednictvím teploměrů, odměrných válců a dalších přístrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.D.5311 Numerické vyhodnocování meteorologických a klimatologických údajů, šifrování naměřených údajů a jejich distribuce do centra 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.D.5312 Zpracovávání výsledků meteorologických měření z automatických přístrojů, primární zpracovávání datových souborů a jejich kontrola 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.D.6311 Analyzování získaných dat, tvorba a zpracovávání podkladů pro odborné meteorologické posudky, příprava a zpracovávání meteorologických map 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.D.8312 Sestavování a vyplňování výkazů o průběhu počasí a předepsaných výkazů pro Hydrometeorologický ústav, vedení deníku pozorovatele 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.D.9312 Zpracovávání a vydávání povětrnostních a meteorologických zpráv pro potřeby Armády ČR 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.B.4311 Obsluha a kontrola automatických meteorologických stanic včetně softwarové komunikace s jejich uživateli 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.B.4312 Obsluha přístrojů a zařízení pro pravidelné sondáže atmosféry pomocí balonů a radiosond včetně zpracovávání dat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.B.4313 Obsluha přístrojů a zařízení pro sondáže atmosféry pomocí balonů a radiosond v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.Z.4312 Organizační zabezpečování provozu, údržby a kontroly zařízení dobrovolnické meteorologické staniční sítě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j13._.0001 fyzika obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j15._.0001 geofyzika 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j15._.0022 hydrologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j15._.0031 meteorologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.