Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102055

Pracovník turistického informačního centra

Pracovník turistického informačního centra zajišťuje jeho provoz a poskytuje komplexní informační servis a poradenství místním občanům a návštěvníkům regionu nebo turistické oblasti o všech službách souvisejících s cestovním ruchem.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: cestovní ruch
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Pracovník turistického infocentra, Worker tourist information centre, Mitarbeiter des Touristeninformationszentrums
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Posuzování a vyhodnocování projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti.
 • Analýza rozvoje a potenciálu cestovního ruchu v turistické oblasti.
 • Aktualizace databáze ubytovacích kapacit, stravovacích zařízení, úřadů, organizací, institucí, firem a obchodů a turistických cílů v turistické oblasti.
 • Spolupráce při tvorbě a zpracovávání projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti.
 • Spolupráce s organizátory propagačních, kulturních, sportovních a společenských akcí a na přípravě a realizaci veletrhů a výstav cestovního ruchu.
 • Zajišťování propagačních materiálů z oblasti cestovního ruchu.
 • Poskytování informací veřejnosti verbálně a písemně přímo v turistickém informačním centru i prostřednictvím komunikačních prostředků (telefon, e-mail, fax) v českém a cizím jazyce.
 • Tvorba tiskových zpráv a prezentací věnovaných turistice a cestovnímu ruchu.
 • Poskytování průvodcovských služeb v českém a cizím jazyce.
 • Maloobchodní prodej zboží a služeb týkajících se cestovního ruchu.
 • Realizace marketingových aktivit turistického informačního centra.

CZ-ISCO

 • 42250 - Pracovníci v informačních kancelářích
 • 4225 - Pracovníci v informačních kancelářích

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v informačních kancelářích (CZ-ISCO 4225)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 030 Kč 34 508 Kč 43 989 Kč 26 104 Kč 34 088 Kč 41 568 Kč
Středočeský kraj 18 726 Kč 27 088 Kč 29 531 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 276 Kč 27 722 Kč 30 720 Kč - - -
Ústecký kraj 20 319 Kč 25 855 Kč 27 694 Kč 24 396 Kč 31 708 Kč 38 953 Kč
Královéhradecký kraj 24 601 Kč 27 178 Kč 32 224 Kč - - -
Pardubický kraj 20 956 Kč 27 049 Kč 29 399 Kč - - -
Kraj Vysočina - - - 23 006 Kč 28 991 Kč 40 190 Kč
Jihomoravský kraj 21 638 Kč 27 257 Kč 28 634 Kč 28 305 Kč 33 050 Kč 36 286 Kč
Zlínský kraj 23 834 Kč 26 088 Kč 30 471 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 790 Kč 26 189 Kč 28 997 Kč 23 841 Kč 29 742 Kč 34 297 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4225 Pracovníci v informačních kancelářích 26 822 Kč 31 632 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4225 Pracovníci v informačních kancelářích http://data.europa.eu/esco/isco/C4225

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Cestovní ruch 65-42-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru cestovní ruch 6543M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus 6542M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa 6342M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice turistického informačního centra (65-027-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h33.D.2001 Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.6001 Vedení skupiny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.6002 Provádění výkladu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.6101 Zohledňování osob se speciálními potřebami při výkonu práce v cestovním ruchu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.1112 Poskytování informačních služeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.3001 Prodej suvenýrů, informačních a doplňkových materiálů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.1114 Komunikace s klienty turistického informačního centra 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.6011 Prezentování a propagace místa 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.D.1000 Interpretace podrobných tematických znalostí reálií a specifik v cestovním ruchu v ČR 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.9010 Vyřizování korespondence 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.Z.4756 Organizační zajišťování prezentací regionu v oblasti cestovního ruchu na veletrzích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h33._.0011 průvodcovství cestovního ruchu 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j31._.0001 základy psychologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15._.0002 topografie - místopis 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34._.0001 historie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
k22._.0093 základy komunikace, komunikační dovednosti, metody alternativní komunikace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0002 státní informační a kulturní politika, informační procesy, instituce v informační oblasti 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j36._.0092 světový jazyk 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.