Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102628

Pomocný číšník

Pomocný číšník zajišťuje pomocné práce při servírování a podávání pokrmů a nápojů.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: pohostinství
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Pomocná servírka, Assistant waiter, Auxiliary waitress, Pomocný pracovník v restauraci
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výpomoc při obsluze hostů restauračního zařízení.
 • Spolupráce na přípravě a aranžování místností a tabulí.
 • Vydávání pokrmů a nápojů.
 • Ošetřování a nalévání nápojů.
 • Běžná údržba výčepního zařízení.
 • Výpomoc při přípravě slavnostních akcí a při obsluze na slavnostních akcích.
 • Péče o používané předměty (sklenice, nádobí, příbory atd.).
 • Uskladňování a kontrolování zboží a zásob.
 • Přijímání objednávek.

CZ-ISCO

 • 51310 - Číšníci a servírky
 • 5131 - Číšníci a servírky

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Číšníci a servírky (CZ-ISCO 5131)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 14 613 Kč 29 395 Kč 32 785 Kč - - -
Olomoucký kraj 14 638 Kč 16 907 Kč 23 926 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 15 566 Kč 16 669 Kč 22 500 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5131 Číšníci a servírky 17 952 Kč 26 233 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5131 Číšníci a servírky http://data.europa.eu/esco/isco/C5131

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kuchař - číšník 65-51-H/01
RVP Práce ve stravování 65-51-E/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxE

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pomocný číšník / pomocná servírka (65-012-E)
 • Jednoduchá obsluha hostů (65-007-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h31.B.1014 Nakládání s inventářem 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.6001 Skladování potravinářských surovin 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.6002 Ošetřování a skladování nápojů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.C.2015 Výpomoc při podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.B.1010 Obsluha technologických zařízení v provozu 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.5009 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.D.1010 Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.A.6310 Příprava a podávání nápojů 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
h32.A.5002 Ruční mytí nádobí 1 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.C.2011 Vyřizování objednávek hostů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.6021 Příprava a výzdoba tabulí a prostor 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
h32.A.6091 Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h32._.0031 stolničení, servírování jídel, zásady obsluhy hostů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
h43._.0011 zásady úklidových prací 2 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Duševní poruchy
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.