Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101895

Konzervář

Konzervář vyrábí konzervované potravinářské výrobky podle předepsaných technologií.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Biochemik výroby ovocných šťáv a ovocných koncentrátů, Obsluha technologického zařízení pro výrobu ovocných koncentrátů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem základních surovin a přísad.
 • Třídění a příprava konzervárenských surovin ke zpracování, předběžná úprava.
 • Zpracování základních surovin, přísad, polotovarů a pomocných látek.
 • Řízení a obsluha diskontinuálních i kontinuálních technologických výrobních zařízení a linek.
 • Technologické zpracování surovin na polotovary a výrobky.
 • Kontrola průběhu výroby z hlediska technologie.
 • Kontrola časových intervalů a teploty v průběhu konzervárenského procesu.
 • Nastavení požadovaných parametrů odpařovacího zařízení.
 • Senzorické hodnocení kvality konzervárenských výrobků.
 • Odebírání vzorků pro laboratorní stanovení kvality základních surovin, meziproduktů nebo hotových výrobků.
 • Skladování, expedice a hygienicko-sanitační práce.
 • Vedení provozních záznamů.

CZ-ISCO

 • 81609 - Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků
 • 8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (CZ-ISCO 8160)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 211 Kč 30 744 Kč 42 937 Kč - - -
Středočeský kraj 21 873 Kč 32 195 Kč 51 801 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 436 Kč 27 333 Kč 35 717 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 298 Kč 31 697 Kč 42 543 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 120 Kč 44 145 Kč 51 365 Kč - - -
Liberecký kraj 26 171 Kč 35 136 Kč 42 337 Kč - - -
Kraj Vysočina 16 783 Kč 22 905 Kč 33 340 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 587 Kč 28 330 Kč 38 387 Kč - - -
Zlínský kraj 22 559 Kč 30 305 Kč 39 605 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 544 Kč 30 076 Kč 38 564 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8160 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 28 999 Kč -
81609 Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků 29 496 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8160 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků http://data.europa.eu/esco/isco/C8160

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce potravin 29-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru konzervář, konzervárenské práce 2958H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Potravinářská výroba 29-51-E/01
RVP Potravinářské práce 29-51-E/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru konzervář, konzervárenské práce 2958E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce 2951E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce 2951H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce 6552E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obsluha zařízení pro konzervaci potravin zmrazováním (29-065-H)
 • Obsluha zařízení pro konzervaci potravin tepelným ošetřením (29-066-H)
 • Pracovník/pracovnice výroby ovocných nápojů (29-074-H)
 • Pracovník/pracovnice výroby sušené zeleniny a ovoce (29-098-H)
 • Pracovník/pracovnice výroby ovocných pomazánek (29-050-H)
 • Pracovník/pracovnice výroby nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce (29-048-H)
 • Pracovník/pracovnice výroby hotových pokrmů (29-070-H)
 • Pracovník/pracovnice výroby ovocných koncentrátů (29-049-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11.A.6001 Příjem a skladování surovin, polotovarů a přísad pro výrobu nálevů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.3126 Příjem surovin pro výrobu ovocných nápojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.3147 Příprava nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.B.1028 Obsluha zařízení pro výrobu ovocných nápojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.B.1013 Obsluha lisovacího zařízení ovoce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.3201 Zahušťování ovocné šťávy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.D.4011 Zjištění parametrů ovocného koncentrátu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.B.4002 Nastavení a kontrola potrubních dopravních cest ovocné šťávy a ovocného koncentrátu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.2109 Stanovení časových lhůt a teplotních poměrů při pektolýze ovocné drtě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.B.3802 Kontrola průběhu pektolýzy ovocné šťávy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.B.3801 Kontrola průběhu jímání ovocného aroma 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.D.5009 Provádění sanitačních a hygienických činností při výrobě ovocných koncentrátů, dodržování sanitačních postupů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.D.8121 Vedení provozní evidence při výrobě ovocných koncentrátů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.5013 Provádění hygienicko-sanitačních činností při výrobě ovocných pomazánek, dodržování sanitačních postupů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.5000 Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářském provozu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e15._.0034 technologie výroby ovocných šťáv 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15._.0033 technologie výroby lihovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0022 konzervárenská technologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0003 potravinářská chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0092 hygiena potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0006 řízení alergenů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0004 sanitační chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 1
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Alergická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.