Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102754

Dělník v koželužské, kožedělné a obuvnické výrobě

Dělník v koželužské, kožedělné a obuvnické výrobě vykonává přípravné a pomocné práce při zpracování usní a kožešin, výrobě kožešinového a kožedělného zboží a obuvi.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Obuvnický dělník, Kožedělný dělník, Koželužský dělník, Pomocný pracovník v kožedělné a obuvnické výrobě, Dělník při šití kožešinových a usňových výrobků, Dělník při výrobě obuvnických kopyt, Dělník v brašnářské výrobě, Dělník v koželužské výrobě, Dělník v rukavičkářské výrobě, Dělník v sedlářské výrobě, Dělník pro obuvnickou gumárenskou výrobu, Dělník pro obuvnickou plastikářskou výrobu, Dělník v obuvnické výrobě
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Základní obsluha, údržba a ošetřování koželužských, kožedělných a obuvnických strojů a zařízení.
 • Manipulační práce při přípravě materiálů a surovin v kožedělné a obuvnické výrobě.
 • Manipulační práce při balení a expedici polotovarů a hotových výrobků v kožedělné a obuvnické výrobě.
 • Příprava surovin a roztoků pro výrobu a činění usní nebo kožešin.
 • Příprava směsí pro výrobu pryžové a plastové obuvi a jejich komponentů.
 • Ztužování kožešinových a usňových polotovarů.
 • Vysekávání a spojování dílců kožešinových a usňových výrobků.
 • Připevňování kovových spojovacích a ozdobných součástí kožešinových a usňových výrobků.
 • Provádění dokončovacích prací v kožedělné a obuvnické výrobě.
 • Třídění surovin a odpadu z kůží a kožešin.

CZ-ISCO

 • 93292 - Pomocní dělníci ve výrobě
 • 9329 - Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (CZ-ISCO 9329)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 902 Kč 24 673 Kč 33 975 Kč - - -
Středočeský kraj 16 160 Kč 25 735 Kč 37 968 Kč - - -
Jihočeský kraj 16 885 Kč 26 425 Kč 37 046 Kč - - -
Plzeňský kraj 15 181 Kč 23 529 Kč 33 927 Kč - - -
Liberecký kraj 15 356 Kč 26 815 Kč 37 733 Kč - - -
Královéhradecký kraj 17 197 Kč 24 741 Kč 38 506 Kč - - -
Pardubický kraj 14 713 Kč 23 681 Kč 34 318 Kč - - -
Kraj Vysočina 15 486 Kč 20 382 Kč 32 165 Kč - - -
Jihomoravský kraj 16 843 Kč 24 154 Kč 34 457 Kč - - -
Zlínský kraj 14 912 Kč 23 621 Kč 35 393 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 15 049 Kč 23 101 Kč 32 952 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9329 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě 23 865 Kč 24 207 Kč
93292 Pomocní dělníci ve výrobě 21 800 Kč 24 397 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
9329 Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C9329

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kožedělná výroba 32-41-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování usní, plastů a pryže 3241E
KKOVTypeEnum.3 Kožedělná výroba 3241E01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Základní vzdělání v oboru základní škola 7901C
KKOVTypeEnum.3 Základní škola 7901C01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce 3257E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Dělník/dělnice v obuvnické výrobě (32-028-E)
 • Dělník/dělnice pro šití kožešinových a usňových výrobků (32-040-E)
 • Dělník/dělnice pro výrobu obuvnických kopyt (32-046-E)
 • Dělník/dělnice v brašnářské výrobě (32-038-E)
 • Dělník/dělnice v koželužské výrobě (32-031-E)
 • Dělník/dělnice v rukavičkářské výrobě (32-035-E)
 • Dělník/dělnice v sedlářské výrobě (32-043-E)
 • Dělník/dělnice pro obuvnickou gumárenskou výrobu (32-053-E)
 • Dělník/dělnice pro obuvnickou plastikářskou výrobu (32-052-E)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24.A.4003 Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.B.1906 Údržba nástrojů, nářadí a strojů v obuvnické výrobě 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.2014 Činění kožešin a usní včetně přípravy roztoků 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.2015 Úprava a zpracování kožešin nebo usní po činění (napínání, sušení, barvení, mazání, měkčení, broušení, stříhání, žehlení ad.) 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.B.1007 Kroužkování a nýtování v kožedělné výrobě 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.A.3035 Aplikace funkčních a zdobných kovových dílců na výrobek (rámky, zámky, držiče aj.) 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.1027 Provádění dokončovacích prací při výrobě kožešinových a usňových výrobků 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.1045 Příprava a úprava materiálů pro výrobu obuvnických komponentů, polotovarů a obuvi 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.A.1047 Konečná úprava vzhledu kožedělných výrobků nebo obuvi 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24._.0060 technologie výroby kožešinového zboží 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
e23._.0050 technologie výroby obuvi 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
e24._.0043 technologie zpracování kožešin 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0055 technologie úpravy usní a kožešin 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0045 technologie výroby kožedělného zboží 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0042 technologie koželužského zpracování kůže 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0049 technologie zpracování kůže 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
3.3 Autorská práva a licence 1
4.1 Ochrana zařízení 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 1
4.6 Kompetence k výkonnosti 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.