Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102167

Mlynář

Mlynář samostatně ovládá, kontroluje a seřizuje stroje a linky na potravinářské čištění obilí před mlýnským zpracováním, na mletí a na míchání mlýnských výrobků.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: výroba mouky, výroba pekárenských výrobků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Mládek, Pomocník mlynáře, Obsluha mlynářských strojů, Obsluha zařízení sil, Obsluha mlýnských strojů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem a předčištění obilí před jejich uložením do sil.
 • Potravinářské čištění obilí před mlýnským zpracováním.
 • Sušení obilí.
 • Kondicionování obilí před mletím, dávkování vody.
 • Míchání mlýnských výrobků.
 • Mlýnské zpracování.
 • Dávkování zlepšovacích přípravků podle pokynů technika řízení výroby.
 • Monitorování funkce strojů a zařízení a kontrola parametrů výrobních procesů.
 • Odebírání vzorků ke kontrole kvality.
 • Smyslové posuzování surovin, meziproduktů a výrobků.
 • Provádění běžné údržby a drobných oprav mlýnských strojů a zařízení ve mlýnech.
 • Skladování obilí v silech, jejich příprava a míchání na zámel.
 • Pytlování a expedice mlýnských výrobků.
 • Provádění úklidu mlýna suchou cestou a čištění strojů a zařízení.

CZ-ISCO

 • 81609 - Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků
 • 8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (CZ-ISCO 8160)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 211 Kč 30 744 Kč 42 937 Kč - - -
Středočeský kraj 21 873 Kč 32 195 Kč 51 801 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 436 Kč 27 333 Kč 35 717 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 298 Kč 31 697 Kč 42 543 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 120 Kč 44 145 Kč 51 365 Kč - - -
Liberecký kraj 26 171 Kč 35 136 Kč 42 337 Kč - - -
Kraj Vysočina 16 783 Kč 22 905 Kč 33 340 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 587 Kč 28 330 Kč 38 387 Kč - - -
Zlínský kraj 22 559 Kč 30 305 Kč 39 605 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 544 Kč 30 076 Kč 38 564 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8160 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 28 999 Kč -
81609 Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků 29 496 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8160 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků http://data.europa.eu/esco/isco/C8160

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce potravin 29-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mlynář, mlynářské práce 2952H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Skladník, balič a expedient / skladnice, balička a expedientka mlýnských výrobků (29-040-H)
 • Obsluha zařízení sil (29-039-H)
 • Obsluha mlýnských strojů (29-038-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e13.D.3035 Příjem a uchovávání (ošetřování) surovin, polotovarů a přísad pro mlynářskou výrobu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e13.B.1020 Obsluha a monitorování mlýnské výroby, technologických zařízení a kontrola parametrů výrobního procesu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e13.B.1017 Obsluha a monitorování linek na míchání mouky, skladování a balení mlýnských výrobků a dávkování zlepšovacích přípravků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e13.A.6012 Odběr vzorků při zpracování mlýnských výrobků a smyslové posuzování jejich kvality 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.3928 Provádění kontroly vlhkosti a zdravotní nezávadnosti mlýnských výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e13.D.2022 Provádění laboratorních zkoušek surovin, meziproduktů a výrobků v mlýnské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.Z.5002 Zabezpečování ovládacích opatření v systému řízení kvality a bezpečnosti potravin a krmiv na kritických a kontrolních bodech v mlýnech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e13.D.2031 Používání potravinářských aditiv v mlýnské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e13.Z.0002 Využívání metodiky analýzy nebezpečí na kritických kontrolních bodech (HACCP) při řízení kvality a bezpečnosti potravin v mlýnské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e13.A.6032 Skladování, balení a expedice mlynářských výrobků a krmných směsí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e13.A.4003 Provádění běžné údržby a drobných oprav mlýnských strojů a zařízení v mlýnech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e13.D.8118 Vedení provozní evidence v mlynářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e13.A.5009 Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v mlýnském provozu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e13._.0011 technologie zpracování mouky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e13._.0042 technologie výroby škrobařských produktů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0092 hygiena potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0006 řízení alergenů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0004 sanitační chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
4.4 Kompetence k řešení problémů 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.