Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101898

Lihovarník a likérník

Lihovarník a likérník obsluhuje technologické zařízení na výrobu lihu a lihovin a zajišťuje výrobu v celém jejím rozsahu od příjmu a přípravy surovin, přes fermentaci, destilaci až po předání vyrobeného lihu nebo destilátu.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: výroba nápojů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Destilatér, Biochemik kvasných nápojů, Operátor lihovaru, Operátor zařízení na výrobu lihu, Likérník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem, kontrola, ošetřování a skladování surovin a pomocných látek.
 • Příprava a dávkování surovin pro výrobu lihu a lihovin.
 • Obsluha destilačních aparátů a ostatního strojně-technologického zařízení.
 • Kontrola procesů destilace, rektifikace a dehydratace lihu, destilátů a dalších alkoholických nápojů.
 • Kontrola obsahu alkoholu lihoměrem.
 • Výroba octů bakteriálními procesy.
 • Odběr vzorků vyrobených lihovarských produktů a lihovin pro laboratorní analýzu.
 • Senzorické hodnocení vyrobené lihoviny.
 • Práce s normami spotřeby surovin a materiálu.
 • Plnění sanitačního režimu a hygienických předpisů.
 • Čištění, dezinfekce, seřizování a údržba používaných strojů, zařízení a linek.
 • Vedení předepsané dokumentace včetně inventarizace dle legislativních předpisů.

CZ-ISCO

 • 81605 - Obsluha strojů na výrobu nápojů
 • 8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (CZ-ISCO 8160)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 211 Kč 30 744 Kč 42 937 Kč - - -
Středočeský kraj 21 873 Kč 32 195 Kč 51 801 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 436 Kč 27 333 Kč 35 717 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 298 Kč 31 697 Kč 42 543 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 120 Kč 44 145 Kč 51 365 Kč - - -
Liberecký kraj 26 171 Kč 35 136 Kč 42 337 Kč - - -
Kraj Vysočina 16 783 Kč 22 905 Kč 33 340 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 587 Kč 28 330 Kč 38 387 Kč - - -
Zlínský kraj 22 559 Kč 30 305 Kč 39 605 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 544 Kč 30 076 Kč 38 564 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8160 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 28 999 Kč -
81605 Obsluha strojů na výrobu nápojů 27 414 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8160 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků http://data.europa.eu/esco/isco/C8160

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž invazivními alergeny x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž hlukem x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín 2959H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce potravin 29-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru sladovník, pivovarník, pivovarnické práce 2957H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín 2959E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru konzervář, konzervárenské práce 2958H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Lihovarník/lihovarnice (29-068-H)
 • Pracovník/pracovnice výroby ovocných destilátů (29-073-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11.B.1038 Obsluha tlakových a vakuových zařízení pro výrobu lihu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.B.1018 Obsluha destilačních aparátů a dalších zařízení pro výrobu lihovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.B.1020 Zajišťování výrobních operací (čerpání, míchání, scelování, rektifikace) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.B.4012 Filtrace lihovin na deskových filtrech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.B.4015 Provádění denaturace lihu s denaturačními prostředky při úpravě lihu pro nepotravinářské využití 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.D.4001 Kontrola obsahu alkoholu ve vyrobené lihovině lihoměrem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.B.4011 Filtrace lihovin na svíčkových a křemelinových filtrech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.3922 Senzorické hodnocení surovin a finálních produktů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.6001 Analýza a přepočet dávkování pomocných komponentů z výsledků rozboru vstupních surovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.D.1001 Práce s normami spotřeby surovin a materiálu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.6101 Odběr vzorků vyrobené lihoviny pro laboratorní analýzu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.3114 Sestavení lihovin studenou cestou dle stanovené receptury 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.8001 Inventarizace lihovin dle legislativních předpisů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.8105 Vedení provozní dokumentace o výrobě lihovin, zejména spotřeby lihu a základních surovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.5008 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v lihovarnickém provozu, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e15._.0035 základy zbožíznalství v oboru lihovarnictví a výroby destilátů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15._.0033 technologie výroby lihovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0022 konzervárenská technologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0003 potravinářská chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0092 hygiena potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0006 řízení alergenů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0004 sanitační chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 3
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Chronická onemocnění jater
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.