Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 100228

Řezník a uzenář

Řezník a uzenář zajišťuje porážku jatečných zvířat, bourání masa, výrobu masných výrobků a konzerv, zpracování živočišných tuků, balení, expedici a prodej masa a masných výrobků.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: zpracování masa, masných výrobků a ryb
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Řezník bourač, Řezník porážeč, Řezník porcovač, Řezník vyřezávač masa, Řezník vyvrhovač, Průmyslový drůbežář, Zpracovatel drůbeže, Zpracovatel masa, Zpracovatel ryb, Butcher, Meat cutter, Slaughterer
Podřízené specializace:
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Přeprava a ustájení jatečných zvířat.
 • Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat.
 • Porážení, jatečná úprava a porcování drůbeže.
 • Bourání masa.
 • Příjem a základní evidence masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.
 • Příprava a porcování masa.
 • Ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů.
 • Třídění výrobní suroviny pro výrobu masných výrobků, drůbežích masných výrobků a konzerv.
 • Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků.
 • Obsluha strojního a technologického vybavení při výrobě masných výrobků a drůbežích masných výrobků.
 • Výroba konzerv.
 • Zpracování živočišných tuků.
 • Těžení a ošetření tukové tkáně.
 • Balení, označování a expedice masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.
 • Skladování masných výrobků, drůbežích masných výrobků, konzerv a polokonzerv.
 • Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb.

CZ-ISCO

 • 75111 - Řezníci a uzenáři
 • 7511 - Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7511)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 17 388 Kč 28 170 Kč 37 030 Kč - - -
Ústecký kraj 26 064 Kč 33 245 Kč 43 783 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 804 Kč 25 416 Kč 29 924 Kč - - -
Olomoucký kraj 24 634 Kč 32 983 Kč 45 586 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7511 Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 25 004 Kč -
75111 Řezníci a uzenáři 26 522 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7511 Zpracovatelé masa, ryb a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7511

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Řezník - uzenář 29-56-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce 2956H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Potravinářská výroba 29-51-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce 2956E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice přepravy a ustájení jatečných zvířat (29-017-H)
 • Prodavač/prodavačka výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (29-018-H)
 • Pracovník/pracovnice ošetřující jatečně upravená těla jatečných zvířat a vedlejší jatečné produkty (29-020-H)
 • Bourač/bouračka masa (29-021-H)
 • Řezník-uzenář / řeznice-uzenářka pro výrobu masných výrobků a drůbežích masných výrobků (29-023-H)
 • Pracovník/pracovnice výroby konzerv (29-024-H)
 • Zpracovatel/zpracovatelka živočišných tuků (29-025-H)
 • Bourač/bouračka vepřového masa (29-101-H)
 • Pracovník/pracovnice pro řádné zacházení s malými jatečnými zvířaty na porážkách (29-034-H)
 • Pracovník/pracovnice pro řádné zacházení s velkými jatečnými zvířaty na porážkách (29-035-H)
 • Pracovník/pracovnice porážky, jatečného opracování a porcování králíků (29-006-E)
 • Pracovník/pracovnice porážky, jatečného opracování a porcování drůbeže (29-022-E)
 • Balič a expedient / balička a expedientka masa, drůbeže, králíků, zvěřiny a výrobků z nich (29-026-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11.A.1090 Bourání a porcování masa 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6129 Příjem a základní evidence masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.1098 Příprava a porcování masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků před balením 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.3301 Úprava surovin pro masnou výrobu - solení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.B.1050 Obsluha strojního a technologického vybavení jatečného provozu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.B.1054 Obsluha strojního a technologického vybavení při výrobě masných výrobků a drůbežích masných výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.B.3302 Mělnění, míchání a výpočet spotřeby surovin pro masnou výrobu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.3303 Plnění masných výrobků a drůbežích masných výrobků do obalů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.2090 Tepelné opracování masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.2098 Těžení a ošetření tukové tkáně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.B.1059 Tavení živočišných tuků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.B.1058 Škvaření živočišných tuků a výroba škvarků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6123 Třídění masných výrobků a drůbežích masných výrobků v závislosti na technologii výroby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6112 Zacházení s jatečnými odpady a jejich likvidace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6125 Plnění a uzavírání konzerv a polokonzerv 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.B.1056 Chlazení a označování konzerv a polokonzerv po tepelném opracování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6130 Balení a označování masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků drůbežích masných výrobků a dalších výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6124 Skladování masných výrobků a drůbežích masných výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.8110 Vedení provozní dokumentace potravinářské výroby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.5001 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c16._.0001 fyziologie a anatomie různých druhů zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0074 welfare zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0022 konzervárenská technologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0021 technologie zpracování masa a výroba masných výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0092 hygiena potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0006 řízení alergenů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0004 sanitační chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.4 Netiketa 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 1
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.