Typ JP ID
Povolání 102177

Potravinářský dělník

Potravinářský dělník provádí dle technologického postupu a pokynu nadřízeného přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě potravinářských výrobků a obsluhuje jednoduché stroje a zařízení, případně dozoruje kompletní linky na výrobu potravin.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Dělník v potravinářské výrobě, Dělník v potravinářství, Operátor v potravinářské výrobě, General labourer, Pomocný dělník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle zadání výroby.
 • Příjmová kontrola produktů a materiálů podle stanovených přejímacích kritérií v návaznosti specifika jednotlivých oborů
 • Třídění a příprava suroviny pro zpracování v potravinářské výrobě.
 • Výroba potravin na výrobních zařízeních a výrobních linkách, jejich ovládání a kontrola funkce.
 • Plnění, stáčení, formování a balení všech druhů potravinářských výrobků do různých obalů, jejich značení a příprava na skladování a expedici.
 • Kontrola chodu výrobních linek a technologických souborů v potravinářství.
 • Monitorování výrobních procesů pomocí přístrojů s jednoduchou obsluhou nebo automatickým provozem.
 • Smyslové posuzování kvality a zdravotní nezávadnosti polotovarů a hotových výrobků.
 • Příjem, skladování a výdej surovin a hotových výrobků.
 • Seřizování a obsluha samostatných potravinářských strojů a zařízení.
 • Spolupráce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení v provozovně.
 • Pořizování záznamů o průběhu potravinářské výroby.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve svěřeném úseku a čištění strojů a zařízení.

CZ-ISCO

 • 81609 - Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků
 • 8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (CZ-ISCO 8160)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 211 Kč 30 744 Kč 42 937 Kč - - -
Středočeský kraj 21 873 Kč 32 195 Kč 51 801 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 436 Kč 27 333 Kč 35 717 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 298 Kč 31 697 Kč 42 543 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 120 Kč 44 145 Kč 51 365 Kč - - -
Liberecký kraj 26 171 Kč 35 136 Kč 42 337 Kč - - -
Kraj Vysočina 16 783 Kč 22 905 Kč 33 340 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 587 Kč 28 330 Kč 38 387 Kč - - -
Zlínský kraj 22 559 Kč 30 305 Kč 39 605 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 544 Kč 30 076 Kč 38 564 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8160 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 28 999 Kč -
81609 Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků 29 496 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Potravinářská výroba 29-51-E/01
RVP Potravinářské práce 29-51-E/02
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie 29xxE

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxE

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Potravinářský dělník / potravinářská dělnice (29-058-E)

Legislativní požadavky

 • povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11.D.3016 Příjem a uchovávání surovin a přísad pro potravinářskou výrobu 2 Nutné
e11.D.1113 Výroba potravin dle technologického postupu 2 Nutné
e11.A.6051 Skladování, uchovávání, balení a expedice potravinářských polotovarů a výrobků 2 Nutné
e11.B.1001 Obsluha samostatných potravinářských strojů a zařízení 2 Nutné
e11.A.3131 Výpočet spotřeby, příprava a úprava surovin pro danou potravinářskou výrobu 2 Nutné
e11.D.4101 Smyslové posuzování kvality polotovarů a hotových potravinářských výrobků dle standardů 2 Nutné
e11.D.3201 Kontrola chodu výrobních linek a technologických souborů v potravinářství 2 Nutné
e21.A.6055 Manipulační práce 2 Nutné
e11.D.8108 Provádění základní evidence v potravinářské výrobě 2 Nutné
e11.A.5001 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11._.0092 hygiena potravin 3 Nutné
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 3 Nutné
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 Nutné
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 3 Nutné
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 3 Nutné
e11._.0006 řízení alergenů 3 Nutné
e11._.0004 sanitační chemie 3 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 1
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.