Typ JP ID
Povolání 103533

Zpracovatel ryb

Zpracovatel ryb zabíjí, kuchá, opracovává sladkovodní i mořské ryby a následně zpracovává výrobky z ryb, které dále konzervuje, balí a připravuje pro distribuci.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: zpracování masa, masných výrobků a ryb
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Fish processor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Usmrcování a kuchání ryb.
 • Opracování a zpracování ryb od dodání živých ryb až po zhotovení rybích výrobků.
 • Rozmrazování ryb.
 • Porcování ryb.
 • Filetování ryb.
 • Nakládání, marinování a solení ryb.
 • Konzervování ryb.
 • Uzení ryb.
 • Obsluha a údržba strojů a zařízení na zpracování a konzervování ryb.
 • Likvidace odpadů vzniklých při v průběhu zpracování ryb.
 • Balení ryb a rybích výrobků.
 • Skladování a expedice ryb a rybích výrobků.
 • Provádění asanačních opatření.
 • Provádění zooveterinárních opatření.

CZ-ISCO

 • 75119 - Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci
 • 7511 - Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7511)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 17 388 Kč 28 170 Kč 37 030 Kč - - -
Ústecký kraj 26 064 Kč 33 245 Kč 43 783 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 804 Kč 25 416 Kč 29 924 Kč - - -
Olomoucký kraj 24 634 Kč 32 983 Kč 45 586 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7511 Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 25 004 Kč -
75119 Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 24 357 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Prořezávání svalových kůstek na prořezávačce. 4
Ruční filetování ryb. 4
Vakuové balení opracovaných rybích výrobků. 4
Desinfekce použitého nářadí, strojů a prostředí zpracovny ryb. 3
Chlazení a mražení ryb a rybích výrobků. 3
Ruční kuchání ryb. 3
Navěšování/navlékání ryb pro uzení. 3
Sledování doby uzení a teploty v jádře suroviny v průběhu uzení (případně vlhkosti). 3
Zchlazení vyuzené ryby po vyjmutí z udírny. 3
Etiketování balených výrobků. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce potravin 29-51-H/01
RVP Rybář 41-53-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce 2951H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělec - farmář 41-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H
AKSO Zemědělec-farmář 4151H01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Zpracovatel ryb (41-014-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • povinné - Zdravotnické specializace podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a přílohy k nařízení vlády č. 31/ 2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11.A.6299 Příprava a úprava ryb před dalším zpracováním 3 Nutné
c15.A.6002 Zpracování ryb až po hotové rybí výrobky 3 Nutné
e11.A.1099 Rozmrazování, kuchání, filetování, vykosťování a další úprava ryb 3 Nutné
e11.A.6300 Marinování a solení ryb 3 Nutné
e11.A.6307 Zpracování marinovaných a solených ryb 3 Nutné
c15.A.6005 Konzervace a skladování ryb 3 Nutné
c16.A.8037 Provádění zooveterinárních opatření v chovech ryb 3 Nutné
c15.A.6003 Expedice produktů zpracovny ryb 3 Nutné
e11.D.8110 Vedení provozní dokumentace potravinářské výroby 3 Nutné
e11.A.5009 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11._.0023 technologie zpracování ryb 3 Nutné
e11._.0022 konzervárenská technologie 3 Nutné
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 Nutné
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 3 Nutné
e11._.0092 hygiena potravin 3 Nutné
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 3 Nutné
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 3 Nutné
e11._.0006 řízení alergenů 3 Nutné
e11._.0004 sanitační chemie 3 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.