Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 26

Pivovarník a sladovník

Pivovarník a sladovník vyrábí slad zpracováním sladovnického ječmene a provádí odborné práce při výrobě piva.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: výroba nápojů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Brewer and maltster, Pracovník varny v pivovaru
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Přejímka a kontrola základních surovin, přísad, pomocných látek a obalů.
 • Ošetřování, úprava a předběžné zpracování surovin.
 • Zpracování základních surovin pro výrobu piva (sladu, chmele, chmelového extraktu, surogátů).
 • Výroba sladu zpracováním sladovnického ječmene (máčení, klíčení, hvozdění, pražení, odkličování atd.).
 • Výroba mladiny.
 • Udržování a množení kvasničných kultur.
 • Kvašení mladiny a dokvašování mladého piva.
 • Filtrace, stabilizace, pasterace.
 • Řízení a obsluha chemicko-fyzikálních a biologicko-technologických procesů.
 • Stáčení piva do transportních obalů (KEG, lahve, plechovky, cisterny).
 • Testování kvality výrobku pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu.
 • Skladování sladu, jeho ošetření, balení, expedice.
 • Skladování a expedice výrobků.
 • Čištění, dezinfekce, údržba a základní opravy technického vybavení.
 • Sanitace technologických, výrobních a balících linek.
 • Zaznamenávání a vyhodnocování technických údajů a podávání zpráv o výrobních procesech a výsledcích.

CZ-ISCO

 • 75153 - Sládci a sladovníci
 • 7515 - Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7515)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Plzeňský kraj 16 989 Kč 38 571 Kč 44 129 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 26 961 Kč 35 156 Kč 46 135 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7515 Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci 30 776 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7515 Ochutnávači, degustátoři a kontroloři jakosti potravin a nápojů http://data.europa.eu/esco/isco/C7515

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž hlukem x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce potravin 29-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru sladovník, pivovarník, pivovarnické práce 2957H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín 2959H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru sladovník, pivovarník, pivovarnické práce 2957E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice varny pivovaru (29-059-H)
 • Pracovník/pracovnice stáčíren piva (29-099-H)
 • Pracovník/pracovnice spilky a pivovarského sklepa (29-100-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e15.A.3111 Příprava surovin pro výrobu piva a sladu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.B.1015 Obsluha zařízení na výrobu sladu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.B.1016 Obsluha zařízení na výrobu piva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.3135 Výroba mladiny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.3142 Výroba mladého piva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.3132 Šrotování sladu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.3133 Vystírání sladového šrotu a rmutování díla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.3141 Čerpání mladiny do kvasných nádob 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.D.4117 Provádění odběru vzorků při výrobě sladu a piva a smyslové posuzování jejich kvality 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.D.3918 Posuzování hodnot parametrů kvasného procesu v pivovarnické výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.D.3903 Posuzování kvality surovin a polotovarů pro výrobu piva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.3137 Úprava piva před stáčením 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.3143 Sudování mladého piva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.3144 Ošetřování a uchovávání pivovarských kvasnic 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.4005 Seřizování, ošetřování a údržba pivovarských strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.3140 Sanitace zařízení stáčíren piva a zařízení pro úpravu piva před stáčením 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15.A.3145 Sanitace zařízení spilky a pivovarského sklepa 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.8110 Vedení provozní dokumentace potravinářské výroby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.A.5112 Provádění hygienicko-sanitační činnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11._.0003 potravinářská chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0092 hygiena potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15._.0031 technologie výroby piva a sladu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0006 řízení alergenů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0004 sanitační chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 1
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.