Typ JP ID
Povolání 102417

Zlatník a klenotník

Zlatník a klenotník navrhuje, vyrábí a opravuje šperky, galanterní výrobky a ozdobné předměty z drahých kovů.

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Přijmutí zakázky od klienta, navržení postupu zhotovení zlatnických a klenotnických prací a následné předání hotové práce.
 • Spolupráce s rytcem, brusičem a zasazovačem drahých kamenů dle potřebného postupu na zakázce.
 • Příprava materiálů a pracovních nástrojů.
 • Pořízení návrhů pro určení a dodání tvaru šperkům, galanterním výrobkům a ozdobným předmětům z drahých kovů v měřítku odpovídajícím originálu.
 • Čtení a vyhodnocování výkresů, plánů a technických pokynů a jejich přenesení na materiál.
 • Výběr materiálů a pracovních postupů a použití nástrojů a strojů pro opracování a zpracování drahých kovů a zpracování drahokamů.
 • Zhotovení šperků opracováním kovů a spojení jednotlivých dílů pájením, svařováním, nýtkováním a lepením.
 • Zhotovení obrub pro drahokamy a vsazování drahokamů do nich.
 • Leštění, leptání, emailování, smaltování, matování a rytí vyrobených šperků.
 • Jednoduché opravářské a údržbářské práce na nástrojích a strojích.
 • Opravy šperků a klenotů, včetně zhotovování chybějících částí.
 • Vystavování a nabízení šperků.

CZ-ISCO

 • 73130 - Klenotníci, zlatníci a šperkaři
 • 7313 - Klenotníci, zlatníci a šperkaři

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Opravy klenotů a šperků vyrobených všemi technikami včetně zhotovování jejich chybějících částí. Zhotovování replik historických šperků. 7
Vytváření exkluzivních a uměleckých klenotů s drahými kameny podle vlastních návrhů. 7
Tepání a cizelování povrchu šperků. 6
Zasazování briliantů juvelovou technikou a do obrub, šatonů a řádků (karé). 6
Ozdobné ruční rytí do drahých kovů podle vlastního návrhu a podle přání zákazníka 5
Tavení drahých kovů včetně legování materiálu a dodržování ryzosti v rozmezí # 1/1000, lití drahých kovů do kyvet včetně úpravy požadovaného tepelného režimu programátoru na vyhřívání kyvet a zhotovování gumových forem pro stříkání vosku včetně rozřezávání. 5
Tvarování plastických ozdob na zlatých a stříbrných výrobcích (např. hodinkových pouzdrech) nebo ozdobných mozaik na povrchu výrobků z drahých kovů, např. závěsů, na speciálních frézovacích strojích. Dále smaltování (za tepla, za studena), emaily. 5
Vzorování šperků včetně uplatnění všech druhů kamenů, perel nebo kamejí a drahokamových rytin s možností všech forem zasazení. 5
Zasazování polodrahokamů tabulkovců, čočkovců, včetně fazetovaných kamenů a kamejí do výrobků ze zlata i stříbra úpravou obrub a příchytek. 5
Zhotovování výrobků z drahých kovů podle výtvarných návrhů i technických výkresů nebo podle vzoru z různých kovů včetně oprav a předělávek, např. přestavování hlav prstenů, ruční zhotovování obrub pro fazónové kameny apod., šperků z více různě tvarovaných dílů, dutých šperků z drahých kovů převážně uzlových tvarů nebo tvarově náročných šperků bohatých na plastiku a vlastní sestavování. 5
Zhotovování kombinovaných šperků z různobarevného zlata, např. snubních prstenů, jednoduchých prstenů, solitérů s používáním litých dílů a samostatně vyříznutých a tvarovaných šablon, složitých plastických ozdob stříbrných a zlatých výrobků na frézovacích a hoblovacích strojích s možnou kombinací různých ornamentů včetně seřizování stroje. 4
Zasazování všech druhů drahokamů, polodrahokamů a syntetických kamenů do složitých a umělecky náročných šperků, např. závěsů apod., včetně dokončovacích prací umělecko-řemeslné povahy. Zasazování drahokamů do vrypů šperků nebo šatonů s více příchytkami, zaklepávání polodrahokamů do pánských prstenů nebo přírodních kamenů všech tvarů a výbrusů do všech druhů obrub a šperků. 4
Tavení zlata na odstředivém licím stroji při současné trvalé kontrole měřicích přístrojů nebo drahých kovů v plynové nebo elektrické peci. Odstřikování vosku do gumových forem včetně vyjímání, prohlížení a odlévání, kování odlitků na lisu zatepla i zastudena a válcování za tepla i za studena na požadované délky a průměry. 4
Výroba dutých článků náramků, náušnic z předlisovaných a ručně tvarovaných částí. 4
Opravy složitých šperků a spojování několika dílů, např. broží, členitých náušnic apod. 4
Konečná povrchová úprava náročných výrobků z drahých kovů broušením a leštěním volně z ruky, např. náramků, fazet, skládaných snubních prstenů a výrobků s přírodními nebo umělými kameny. Dále povrchové úpravy matováním či pískováním 4
Elektrolytické pokovování drahými kovy s dodržováním povrchové členitosti výrobků (zlacení a stříbření). Dále též rhodiování (rhodium), chemické barvení - např.: černění. 3
Protahování materiálu z drahých kovů na protahovacích zařízeních a válcování plechů na válcovacích zařízeních. Sekání výlisků. Příprava zlatnických polotovarů (např.: výlisků, naušnicových mechanizmů, karabinek apod.). 3
Příprava materiálu na výrobu zlatých řetízků (žíhání zlatého drátu, vytváření spirály natáčením a rozřezávání spirály na očka) a letování oček zlatých řetízků plamenem hořáku s kontrolou pevnosti v tahu. 3
Ruční výroba koncových skákacích nebo pérových kroužků do zlatých řetízků. 3
Značení ryzosti výrobků výrobním puncem, typem a cenou včetně případné povrchové úpravy. Kontrola jakosti výrobků. 3
Úprava povrchu výrobků z drahých kovů broušením a leštěním tzv. volně z ruky. Zasazování drahých kamenů do krapen a obrub šperků. 3
Úpravy zlatnického zboží podle požadavků zákazníků. 3
Zhotovování částí šperků lisováním, ražením, odléváním pro všechny druhy šperků. Základní znalosti seřízení strojů používaných v oboru při sériové výrobě. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zlatník a klenotník 82-51-H/03
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Zlatník a klenotník (82-013-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0029 technologie tavby a odlévání drahých kovů 3 Nutné
e73._.0044 technologie broušení 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
m13._.0002 uměleckořemeslné zpracování zlata a dalších drahých kovů 3 Nutné
m13._.0004 uměleckořemeslné zpracování drahých kamenů a klenotů 3 Nutné
m13._.0013 zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13.D.1152 Orientace v dokumentaci, volba způsobu zpracování, materiálů, nástrojů a pomůcek pro výrobu šperků z drahých kovů 3 Nutné
m13.D.3151 Posuzování kvality šperků z drahých kovů, provádění oprav šperků, značení výrobní, ryzostní a puncovní značkou 3 Nutné
m13.D.7151 Samostatné zpracování výtvarného záměru pro realizaci nových vzorů šperků 3 Nutné
m13.A.1024 Příprava materiálů z drahých kovů pro výrobu šperků 3 Nutné
m13.A.2151 Povrchové úpravy zlatnických výrobků 3 Nutné
m13.A.2154 Zasazování drahých kamenů 3 Nutné
m13.A.1329 Zhotovování šperků a klenotů 3 Nutné
m13.D.1153 Orientace ve způsobech tavení drahých kovů pro výrobu šperků 3 Nutné
m13.D.1154 Orientace ve způsobech odlévání drahých kovů 3 Nutné
m13.B.1155 Lisování a válcování drahých kovů 3 Nutné
m13.A.1025 Vrtání při výrobě šperků 3 Nutné