Typ JP ID
Povolání 147

Studnař

Studnař provádí zakládání a zřizování studní všech druhů, profilů a hloubek, rekonstrukce a oživování studní.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Studnař betonář, Well digger
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava staveniště a jeho zabezpečení.
 • Zřizování a rekonstrukce povrchových studní a pramenných jímek z prefabrikovaných výpustí.
 • Zakládání a zřizování studní všech druhů, profilů a hloubek v soudržných i v nesoudržných horninách.
 • Provádění izolací ve studních.
 • Čištění a dezinfekce studní.
 • Opravy nebo výměny vadného pláště studny.
 • Rekonstrukce a oživování studní.
 • Provádění potřebných střelných prací.

CZ-ISCO

 • 71199 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde neuvedení
 • 7119 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (CZ-ISCO 7119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 072 Kč 27 310 Kč 40 898 Kč 21 133 Kč 26 132 Kč 34 580 Kč
Plzeňský kraj - - - 21 264 Kč 26 543 Kč 35 311 Kč
Ústecký kraj - - - 17 588 Kč 23 601 Kč 28 479 Kč
Pardubický kraj - - - 21 691 Kč 25 681 Kč 31 028 Kč
Jihomoravský kraj - - - 20 754 Kč 25 509 Kč 32 677 Kč
Olomoucký kraj - - - 21 278 Kč 26 504 Kč 35 554 Kč
Zlínský kraj - - - 16 675 Kč 23 125 Kč 27 429 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 18 394 Kč 23 258 Kč 31 383 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7119 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 24 011 Kč 26 237 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Rekonstrukce a oživování všech druhů studní o hloubce nad 10 m v nesoudržných horninách (opravy nebo výměny vadného pláště, podchycování a rovnání pláště, dozdívání, dobetonovávání nebo výměny dílců pláště apod.) s prováděním zajišťovacích prací. 6
Rekonstrukce a oživování všech druhů studní o hloubce do 10 m pomocí ražených nebo vrtaných sond v soudržných horninách (opravy nebo výměny vadného pláště, podchycování pláště rámovou konstrukcí, dozdívání, dobetonovávání nebo výměny dílců pláště apod.). 5
Zakládání a zřizování studní všech druhů, profilů o hloubce do 10 m v nesoudržných horninách, tekoucích a vátých píscích nebo silně tlačivých horninách (hloubení, provádění hnaného pažení, obsypů a izolací, vyzdívání, betonování nebo spouštění pláště apod.). 5
Čištění a dezinfekce studní. 4
Zakládání a zřizování studní všech druhů, profilů v soudržných horninách, rekonstrukce a čištění studní o hloubce do 10 m (hloubení a roubení, vyzdívání, betonování nebo spouštění pláště, provádění izolací, zachycování nebo utěsňování vodních horizontů apod.). 4
Podchycování a odvádění pramenů trubkami, zachycování plošných průsaků vybetonováváním apod. 3
Zřizování a rekonstrukce povrchových studní, pramenných jímek z prefa-výpustí apod. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prachem x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž chladem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru silničář, silničářské práce 3661H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce 2151H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce 3668H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru vodař-meliorátor, meliorátorské práce 3665E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru vodař-meliorátor, meliorátorské práce 3665H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Studnař (36-060-H)
 • Studnař kopaných studní (36-135-H)
 • Studnař vrtaných studní (36-136-H)
 • Studnař vrtů pro tepelná čerpadla (36-137-H)
 • Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody (36-138-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j15.D.3091 Vyhledávání pramenů vody 1 Výhodné
g11.A.2029 Povrchové úpravy pláště studny prováděním izolací, utěsňováním vodních horizontů, vybetonováváním, rovnání pláště, dozdívání 3 Nutné
g11.A.1039 Roubení, vyzdívání a betonování studní 3 Nutné
g11.A.4052 Rekonstrukce a oživování studní 3 Nutné
g11.A.5001 Čištění a dezinfekce studní 3 Nutné
g11.B.1025 Obsluha mechanizačních prostředků pro spouštění pláště studny, zařízení na ražení nebo vrtání sond apod., při zakládání, zřizování a rekonstrukci studní všech profilů a hloubek 3 Nutné
g12.D.2551 Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a materiálů pro zakládání, zřizování a rekonstrukce studní všech druhů, profilů a hloubek 3 Nutné
g11.D.1119 Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavbu studní 3 Nutné
g11.A.1046 Zakládání a zřizování studní 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0033 technologie betonování 3 Nutné
g12._.0055 technologie hloubení a stavby studní 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 2
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.