Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101091

Chovatel koní, jezdec a kočí

Chovatel a jezdec koní chová a pracuje se všemi plemeny a kategoriemi koní a koňovitých, zajišťuje chov a výcvik koně pro jeho další užití (např. výcvik koní pod sedlem nebo k potažní práci).

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Podřízené specializace: Chovatel a jezdec koní, Ošetřovatel koní, Chovatel koní, Chovatel a jezdec sportovních koní, Chovatel a jezdec dostihových koní, Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní, Kočí, Kočí v lesní těžbě
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování chovu všech plemen a kategorií koní a koňovitých, ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.
 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení.
 • Pastvy, ustájení, výcvik, odchov a další využití jednotlivých kategorií koní.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržba výběhů a ohrad.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, welfare koní, základní nemoci a vady koní.
 • Péče o koně po práci.
 • Ošetřování koní, hygiena, péče o kopyta.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat.
 • Práce s koněm ze země.
 • Zabezpečování základního výcviku koní.
 • Údržba a základní opravy jezdecké výstroje, výstroje koně, postrojů, přibližovacích souprav, vozů a stání ve stájích.
 • Přeprava koní.
 • Zemědělské, lesní a ostatní potažní práce.
 • Vedení chovatelské evidence.

CZ-ISCO

 • 61211 - Chovatelé a ošetřovatelé koní
 • 6121 - Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) (CZ-ISCO 6121)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj - - - 24 797 Kč 30 142 Kč 36 400 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6121 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) 27 553 Kč 30 952 Kč
61211 Chovatelé a ošetřovatelé koní - 30 801 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
6221 Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury http://data.europa.eu/esco/isco/C6221

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Jezdec a chovatel koní 41-53-H/02

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chovatel/chovatelka koní (41-017-H)
 • Jezdec a chovatel / jezdkyně a chovatelka sportovních koní (41-016-H)
 • Jezdec a chovatel / jezdkyně a chovatelka dostihových koní (41-015-H)
 • Jezdec/jezdkyně pro přípravu a testaci mladých koní (41-021-H)
 • Kočí (41-019-H)
 • Kočí v lesní těžbě (41-020-H)
 • Ošetřovatel/ošetřovatelka koní (41-018-H)