Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 100223

Chovatel ryb a vodní drůbeže

Chovatel ryb a vodní drůbeže zabezpečuje činnosti související s chovem, ryb a vodní drůbeže.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Podřízené specializace: Rybář, Rybníkář, Líhňař, Pstruhař, Chovatel vodní drůbeže, Chovatel okrasných a akvarijních ryb
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava optimálního rybničního prostředí pro chov (např. hnojení, vápnění a meliorace rybníků).
 • Příprava krmiv a přikrmování ryb, provádění zooveterinárních opatření.
 • Výběr generačních ryb a výtěr ryb.
 • Odchov plůdku, násad a tržních ryb.
 • Obsluha rybích líhní a jejich zařízení.
 • Příprava (strojení) rybníků k výlovům, organizování výlovu.
 • Obsluha všech mechanizačních zařízení a strojů v rybářském provozu.
 • Údržba a oprava rybničních zařízení.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování reprodukce a líhnutí drůbeže, chov chovných zvířat a výkrm jateční drůbeže.
 • Opracovávání a zpracovávání ryb od dodání živých ryb až po zhotovení rybích výrobků.

CZ-ISCO

 • 62210 - Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury
 • 6221 - Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
6221 Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury http://data.europa.eu/esco/isco/C6221

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Rybář 41-53-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Rybníkář/rybníkářka (41-011-H)
 • Líhňař/líhňařka (41-012-H)
 • Pstruhař/pstruhařka (41-013-H)
 • Chovatel/chovatelka vodní drůbeže (41-034-H)
 • Chovatel/chovatelka okrasných a akvarijních ryb (41-003-H)