Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30755

Pomocník podkováře

Pomocník podkováře provádí bezpečnou fixaci hrudních i pánevních končetin koně po dobu podkovářských prací, připravuje podkovy (broušením a navařováním), připravuje kopyto pro práci podkováře a dokončuje závěrečnou úpravu kopyta.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: tváření kovů ve strojírenství
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Podkovářský tovaryš
Nadřízené povolání: Zemědělský a zahradnický dělník
Příbuzné specializace: Pomocný zahradník, Zahradnický dělník, Vazačské práce, Údržba veřejné zeleně, Zemědělský dělník,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Ošetřování paznehtů hospodářských zvířat.
 • Zajištění bezpečné fixace zvířete a ovládání koně v klidu a v pohybu.
 • Předvádění koně v klidu, kroku, klusu.
 • Zvedání a fixace předních i zadních končetin všech věkových kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare.
 • Základní ošetření kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Broušení pásovou bruskou.
 • Řezání kovů, vrtání.
 • Nýtování podkováků.
 • Konečná úprava kopyta po podkování.
 • Seřizování, údržba a obsluha kovářské pece a výhně.
 • Vedení základní evidence úkonů.

CZ-ISCO

 • 92120 - Pomocní pracovníci v živočišné výrobě
 • 9212 - Pomocní pracovníci v živočišné výrobě

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
9212 Pomocní pracovníci v živočišné výrobě http://data.europa.eu/esco/isco/C9212

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chladem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělské práce 41-51-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce 4154E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce 4155E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce 2357E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxE

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pomocník/pomocnice podkováře/podkovářky (41-039-E)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.Z.4001 Příprava pracoviště 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.A.2078 Ruční opracování podkovy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8073 Přípravné a dokončovací práce pro podkováře 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8089 Základní ošetření kopyta 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8001 Zacházení se zvířaty, čištění zvířat 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0005 ergonomie 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
e74._.0051 technologie svařování kovů 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
e74._.0051 technologie svařování kovů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18._.0035 plemena koní 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
j18._.0036 anatomie, fyziologie, morfologie koní 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
c11._.0071 welfare koní 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
c11._.0072 sortiment podkov, podkováků a podkovářských potřeb 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0070 charakter a vlastnosti koní (etologie) 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0098 související právní předpisy 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin
 • Chronická onemocnění jater
 • Imunodeficitní stavy
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Tinnitus
 • Chronické záněty středouší
 • Poruchy sluchu
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Onemocnění ledvin
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění oběhové soustavy

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Chladová alergie
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.