Typ JP ID
Specializace 30690

Zemědělský dělník

Zemědělský dělník vykonává manuální práce a práce s ručním nářadím v zemědělské výrobě, pěstování, chovu a zpracování zemědělské produkce. Používá malou zemědělskou techniku, obsluhuje linky na třídění a zpracování produkce zemědělské výroby.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Sezónní pracovník v zemědělství, Pomocný dělník v zemědělství, Farm labourer, Farm-hand
Nadřízené povolání: Zemědělský a zahradnický dělník
Příbuzné specializace: Pomocný zahradník, Zahradnický dělník, Vazačské práce, Údržba veřejné zeleně, Pomocník podkováře
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Jednotlivé kultivační práce s ručním nářadím.
 • Sklizeň zemědělských plodin.
 • Základní údržba zařízení, strojů, ručního nářadí.
 • Setí, sázení, okopávání, jednocení, selekce, třídění, uskladnění a expedice rostlinných výrobků
 • Postřik zádovým postřikovačem.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Obsluha malé zemědělské mechanizace a jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní péče o hospodářská zvířata.
 • Příprava a úprava krmiv.
 • Úklid, údržba a drobné opravy výběhů, ohradníků, stájových a skladovacích prostor.

CZ-ISCO

 • 92110 - Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě
 • 92120 - Pomocní pracovníci v živočišné výrobě
 • 92130 - Pomocní pracovníci ve smíšeném hospodářství
 • 9211 - Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě
 • 9212 - Pomocní pracovníci v živočišné výrobě
 • 9213 - Pomocní pracovníci ve smíšeném hospodářství

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chladem x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž teplem x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělské práce 41-51-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Zemědělský dělník / zemědělská dělnice (41-086-E)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.A.8029 Zacházení se zvířaty 2 Nutné
c12.A.6020 Sklizeň, skladování a expedice různých druhů zemědělských plodin a jeho úpravy pro prodej včetně manipulace s pytli 2 Nutné
c12.A.1020 Sečení trávy 2 Nutné
c12.A.7009 Setí a sázení zemědělských plodin 2 Nutné
c12.A.7036 Hnojení a ochrana rostlin 2 Nutné
c12.A.1010 Ošetřování rostlin během vegetace 2 Nutné
c12.A.4029 Sklizeň, konzervace a posklizňová úprava zemědělských plodin 2 Nutné
c12.A.7028 Ošetřování zemědělských plodin za vegetace 2 Nutné
c12.A.7006 Ošetření zemědělských plodin za vegetace 2 Nutné
c11.A.4200 Údržba stájí, ohrad a pastvin pro přežvýkavce, udržování správného mikroklimatu v objektech pro přežvýkavce 2 Nutné
c11.A.8006 Krmení a napájení přežvýkavců 2 Nutné
c11.A.4044 Dojení skotu 2 Nutné
c12.A.7039 Zpracování půdy, předseťová příprava, setí a sázení zemědělských plodin 2 Nutné
c12.A.6041 Odplevelení rostlin 2 Nutné
c12.A.1009 Ošetřování rostlin ručním nářadím 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0001 postupy mechanického zpracování půdy pro danou pěstební činnost 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.