Typ JP ID
Povolání 30689

Zemědělský a zahradnický dělník

Zemědělský a zahradnický dělník provádí činnosti v zemědělské výrobě (rostlinná výroba, živočišná výroba, zahradnické práce) a pomocné podkovářské práce.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Podřízené specializace: Pomocný zahradník, Zahradnický dělník, Vazačské práce, Údržba veřejné zeleně, Zemědělský dělník, Pomocník podkováře
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Základní ošetření kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Zajištění bezpečné fixace zvířete a ovládání koně v klidu a v pohybu.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Konečná úprava kopyta po podkování.
 • Seřizování, údržba a obsluha kovářské pece a výhně.
 • Zpracování půdy.
 • Setí a sázení polních plodin, výsadba zahradnických rostlin, dřevin, včetně ošetření po výsadbě.
 • Ošetřování zemědělských plodin, zahradnických rostlin a dřevin během vegetace.
 • Sklizeň zemědělských plodin, zahradnických rostlin, dobývání školkařských výpěstků, včetně posklizňové úpravy.
 • Základní údržba zařízení, strojů a ručního nářadí.
 • Příprava a úprava krmiv.
 • Základní péče o hospodářská zvířata.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělské práce 41-51-E/01
RVP Zahradnické práce 41-52-E/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice v produkčním zahradnictví (41-004-E)
 • Vazač/vazačka květin (41-032-E)
 • Údržbář/údržbářka veřejné zeleně (41-033-E)
 • Zemědělský dělník / zemědělská dělnice (41-086-E)
 • Pomocník/pomocnice podkováře/podkovářky (41-039-E)