Typ JP ID
Povolání 8653

Zahradnický technik

Zahradnický technik řídí a zajišťuje produkci zeleniny, ovoce, okrasných rostlin, osiva a sadby, zabezpečuje realizaci a údržbu menších sadovnických a krajinářských úprav a zajišťuje služby v okrasném zahradnictví a floristice.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Podřízené specializace: Technik zahradnické výroby, Vedoucí greenkeeper, Technik arborista, Technik realizace a údržby zeleně
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání plánů zahradnické výroby menší firmy.
 • Organizace a řízení prací v zahradnické výrobě.
 • Organizace a řízení prací při šlechtění, množení a ošetřování.
 • Organizace a řízení sklizně, posklizňové úpravy, expedice zahradnických produktů.
 • Kontrola výskytu chorob a škůdců včetně zajišťování aktivních ochranných opatření.
 • Kontrola a vyhodnocování základních vegetačních faktorů.
 • Vedení ekonomiky zahradnické organizace.
 • Nákup sadby, osiv, hnojiva a chemických ochranných prostředků.
 • Provádění základních geodetických prací např. nivelace terénu, svahování.
 • Zpracování návrhů a realizace floristických expozicí a výstav.
 • Realizace projektů okrasných zahrad, výzdoby interiérů a exteriérů.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Realizace prodeje zahradnických produktů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradnictví 41-44-M/01
RVP Zahradnictví 41-44-L/51
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zahradnictví 4144M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obecné zemědělství 4141L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zahradnictví 4144L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obecné zemědělství 4141M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pěstování rostlin 4142L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pěstování rostlin 4142M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Agronom zelinář (41-110-M)
 • Technik pro přípravu substrátů a hnojení (41-111-M)
 • Technik školkař (41-113-M)
 • Technik ovocnář (41-114-M)
 • Technik květinář (41-116-M)
 • Florista aranžér/Floristka aranžérka (41-125-M)