Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 3

Zahradník

Zahradník pěstuje zeleninu, okrasné rostliny a další rostliny, náležející k zahradní produkci.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Arboriculturist, Truck farmer, Seedsman, Plant breeder, Gardener, Florist, Pěstitel
Podřízené specializace: Ovocnář, Školkař, Sadovník, Florista, Zelinář, Květinář, Krajinář, Greenkeeper
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Ošetřování rostlin během vegetace a jejich ochrana proti chorobám a škůdcům.
 • Sklízeň, transport a skladování produktů.
 • Příprava produktů pro trh a jejich expedice.
 • Kontrola, údržba a drobné opravy zahradnického nářadí a strojů.
 • Kultivace rostlin.
 • Příprava a zpracování půdy pro zahradní kultury.
 • Množení zahradních kultur a jejich výsev či výsadba.
 • Zavlažování a odvodňování zahradních kultur.

CZ-ISCO

 • 6113 - Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách (CZ-ISCO 6113)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 24 128 Kč 30 541 Kč 38 704 Kč
Středočeský kraj - - - 22 058 Kč 29 327 Kč 37 910 Kč
Jihočeský kraj - - - 23 126 Kč 26 512 Kč 32 602 Kč
Plzeňský kraj - - - 24 507 Kč 28 830 Kč 35 270 Kč
Královéhradecký kraj - - - 21 937 Kč 25 101 Kč 31 494 Kč
Pardubický kraj - - - 19 972 Kč 25 834 Kč 32 586 Kč
Jihomoravský kraj - - - 22 590 Kč 26 634 Kč 35 788 Kč
Olomoucký kraj 22 792 Kč 28 588 Kč 33 793 Kč 20 992 Kč 25 826 Kč 32 300 Kč
Zlínský kraj - - - 21 525 Kč 26 065 Kč 30 276 Kč
Moravskoslezský kraj 21 728 Kč 27 130 Kč 32 326 Kč 21 571 Kč 26 643 Kč 32 235 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6113 Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách 18 614 Kč 27 061 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
6113 Zahradníci, pěstitelé v zahradnických školkách http://data.europa.eu/esco/isco/C6113

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž teplem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž chladem x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradník 41-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Ovocnář/ovocnářka (41-005-H)
 • Školkař/školkařka (41-006-H)
 • Sadovník/sadovnice (41-007-H)
 • Florista/floristka (41-008-H)
 • Zelinář/zelinářka (41-009-H)
 • Květinář/květinářka (41-037-H)
 • Pracovník/pracovnice pro zakládání travnatých ploch (41-117-H)
 • Krajinář/krajinářka (41-038-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13.A.7013 Setí, vysazování a rozmnožování květin, okrasných keřů a stromů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.A.7033 Hnojení a postřikování květin, okrasných keřů a stromů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.A.7023 Péče o květiny, okrasné keře a stromy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.2011 Zpracovávání technologického i časového postupu při pěstování a množení náročných rostlin (orchideje, kaktusy, konifery, skalničky) 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13.A.7019 Rozmnožování rostlin v laboratoři metodou „in vitro“ 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13.A.7019 Rozmnožování rostlin v laboratoři metodou „in vitro“ 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.A.3091 Zhotovování kytic, věnců a aranžování výzdob 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.A.1012 Prořezávání, vyvazování, úprava kořenů, roubování a očkování ovocných i okrasných dřevin včetně výstupu do korun stromů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.B.4012 Obsluha mechanizační techniky pro obdělávání sadů a zahrad 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.A.6023 Sklizeň, skladování a expedice květin a dalších zahradnických produktů a jejich úpravy pro prodej 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.D.3924 Posuzování půdy pro pěstování různých druhů zeleniny a procesu jejich růstu a zrání 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.7014 Sázení zeleniny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.8921 Třídění výhonků, poupat, stvolů a květin podle jakostních norem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.3923 Posuzování půdy pro pěstování různých druhů květin a okrasných rostlin, keřů a stromů a procesu jejich růstu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.B.5021 Řízení a obsluha malotraktorů, sekaček, křovinořezů a jiné drobné zahradnické mechanizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.A.1001 Kultivační práce s ručním nářadím 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.A.4003 Seřizování, ošetřování a údržba ručního nářadí, zahradnických strojů a zařízení využitelných v ochraně rostlin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.7034 Výživa a hnojení zahradnických rostlin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0006 zelinářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13._.0001 ovocnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13._.0002 květinářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0004 trávníkářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0031 ekonomika, řízení a plánování v zahradnické produkci 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13._.0003 zásady pěstování okrasných rostlin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0011 metody a techniky údržby parku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0007 pedologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
4.1 Ochrana zařízení 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.