Typ JP ID
Povolání 102605

Hodnotitel vína

Hodnotitel vína je schopen rozpoznat, ohodnotit a popsat různé druhy vín.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Další odborné podsměry: výroba nápojů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Posouzení vzhledu vína.
 • Posouzení vůně vína.
 • Posouzení chutě vína.
 • Zhodnocení celkového dojmu z vína.
 • Popis vzorku vína.

CZ-ISCO

 • 75151 - Ochutnávači, degustátoři
 • 7515 - Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7515)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Plzeňský kraj 16 989 Kč 38 571 Kč 44 129 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 26 961 Kč 35 156 Kč 46 135 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7515 Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci 30 776 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Slovní popis hodnoceného vzorku suchého bílého vína s přívlastkem pozdní sběr odrůdy Ryzlink vlašský. 4
Celkové zhodnocení vzorku sladkého vína s přívlastkem slámové víno odrůdy Tramín. 4
Posouzení vzhledu šumivého vína brut kvašeného v láhvi - barvy, čirosti, perlení, viskozity. 3
Posouzení chutě suchého červeného vína odrůdy Svatovavřinecké - čistoty, intenzity, plnosti, harmonie, dochuti. 3
Bodové ohodnocení vzorku polosuchého růžového vína odrůdy Frankovka ve 100 - bodové stupnici. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradník 41-52-H/01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Hodnotitel/hodnotitelka vína (41-057-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12.D.3049 Posouzení vzhledu, vůně a chuti roztoku 3 Nutné
c12.D.6101 Senzorické posuzování vín 3 Nutné
c12.A.7015 Pěstování révy vinné 3 Nutné
c12.D.3048 Komplexní posouzení vín 3 Výhodné
c12.D.3047 Bodové ohodnocení vín 3 Výhodné
c12.C.6001 Slovní popis vín 4 Výhodné
c12.C.3051 Prezentace vín 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0010 zásady a postupy hodnocení vín 3 Nutné
j16._.0002 mikrobiologie 3 Nutné
e11._.0003 potravinářská chemie 3 Nutné
c12._.0016 vinohradnictví 3 Výhodné
e15._.0032 vinařství 3 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf