Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102898

Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel provádí údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků
Další odborné podsměry: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Automechanik, Autoopravář
Podřízené specializace: Servisní technik klimatizace osobních automobilů, Mechanik pneuservisu, Mechanik osobních vozidel, Mechanik nákladních vozidel a autobusů, Mechanik motocyklů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Nastavovací a seřizovací práce kompletních skupin (např. seřizování chodu motoru, geometrie náprav atd.).
 • Zhotovení jednotlivých součástí nebo jejich renovace.
 • Montáž dílů automobilového příslušenství.
 • Kontrola vlastní vykonané práce.
 • Stavba prototypových a speciálních vozidel, jejich úpravy a zkoušení ve spolupráci s vývojovou konstrukcí a specializovanou oborovou zkušebnou.
 • Testování prototypových vozidel a zkušebních vzorků.
 • Opravy a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin součástí vozidla.
 • Nastavovací a seřizovací práce na mechanických, hydraulických a pneumatických dílech vozidel.
 • Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě.
 • Stanovení diagnózy poruchy prozkoumáním závad s používáním diagnostických měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy.

CZ-ISCO

 • 72319 - Mechanici a opraváři ostatních motorových vozidel
 • 7231 - Mechanici a opraváři motorových vozidel

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mechanici a opraváři motorových vozidel (CZ-ISCO 7231)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 15 002 Kč 37 995 Kč 49 398 Kč 27 278 Kč 31 134 Kč 40 027 Kč
Středočeský kraj 20 978 Kč 34 883 Kč 57 408 Kč 28 099 Kč 31 587 Kč 43 459 Kč
Jihočeský kraj 18 287 Kč 30 032 Kč 38 726 Kč 24 984 Kč 32 608 Kč 43 463 Kč
Plzeňský kraj 20 960 Kč 36 171 Kč 48 254 Kč 25 463 Kč 33 411 Kč 45 620 Kč
Ústecký kraj 17 934 Kč 29 477 Kč 37 886 Kč 25 198 Kč 30 023 Kč 37 500 Kč
Královéhradecký kraj 24 320 Kč 32 253 Kč 63 848 Kč 26 325 Kč 29 798 Kč 34 124 Kč
Pardubický kraj - - - 26 043 Kč 31 227 Kč 33 893 Kč
Kraj Vysočina 19 798 Kč 28 399 Kč 36 983 Kč 29 653 Kč 33 230 Kč 40 067 Kč
Jihomoravský kraj 15 849 Kč 28 912 Kč 39 565 Kč 26 506 Kč 29 679 Kč 36 728 Kč
Olomoucký kraj 23 005 Kč 31 075 Kč 38 868 Kč 27 081 Kč 29 976 Kč 35 666 Kč
Moravskoslezský kraj 15 781 Kč 26 395 Kč 37 087 Kč 25 676 Kč 29 213 Kč 37 133 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7231 Mechanici a opraváři motorových vozidel 30 490 Kč 30 803 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7231 Mechanici a opraváři motorových vozidel http://data.europa.eu/esco/isco/C7231

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chladem x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce 4155E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Mechanik/mechanička podvozkových systémů osobních automobilů (23-100-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení autobusů - řidičský průkaz sk. D podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení motocyklů - řidičský průkaz sk. A podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Způsobilost pro zacházení s fluorovanými skleníkovými plyny dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 842/2006, o některých fluorovaných skleníkových plynech

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.D.2931 Volba postupu práce, potřebných diagnostických přístrojů, měřidel, pomůcek a náhradních dílů pro provádění oprav a seřizování silničních motorových vozidel a jejich agregátů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.3040 Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.4730 Měření technických parametrů jednotlivých součástí, dílů a konstrukčních skupin motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.3720 Orientace v problematice technických materiálů používaných v automobilovém průmyslu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.A.1732 Ruční, mechanizované a strojní dělení, obrábění a zpracovávání materiálů používaných v automobilovém průmyslu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3130 Volba rozebíratelných spojů, spojovacích součástí, utěsňování spojů a jejich opravy a renovace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3132 Montáže a demontáže součástí, dílů (včetně karosářských) a celků motorových vozidel, volba postupů jednoduchých oprav, použití potřebného nářadí, nástrojů, strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3146 Montáže a demontáže dílů a agregátů nákladních vozidel a autobusů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.6535 Diagnostikování poruch nákladních vozidel a autobusů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3163 Demontáž a montáž pneumatik vozidel a motocyklů, demontáž a montáž plášťů na ráfky a huštění dle předpisů výrobce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4161 Vyvážení pneumatik a montáž na nápravu vozidla, včetně předepsaných utahovacích momentů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4753 Výměna akumulátorů a seřízení světlometů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0011 strojní mechanismy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0014 části motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0071 diagnostika motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0073 technologie oprav a seřizování motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54._.0025 technologie oprav a protektorování pneumatik 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.