Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 8

Lesní dělník

Lesní dělník vykonává jednotlivé pracovní operace při práci v pěstební činnosti, v lesním semenářství a školkařství, v těžební činnosti a při údržbě lesních cest a svážnic a to s použitím ručního nářadí.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Lesař, Pěstitel lesa, Dělník v pěstební a ostatní činnosti, Ošetřovatel lesa, Lesní školkař
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sběr semen a plodů lesních dřevin a keřů jak ze země a z poražených stromů, tak i ve výškách.
 • Manipulace se semeny, plody a šiškami, třídění, kontrola uskladnění, nakládka a vykládka včetně luštění šišek.
 • Vykonávání ručních prací v lesních školkách.
 • Vyzvedávání semenáčků a sazenic lesních dřevin.
 • Výroba obalovaných sazenic.
 • Obsluha zalesňovacích a školkovacích strojů nesených na traktorech.
 • Zalesňování sazenic lesních dřevin.
 • Shazování a ruční snášení klestu, pálení sházeného klestu.
 • Ochrana lesních kultur, včetně použití chemických prostředků a jejich přípravy.
 • Stavba oplocenek a oplůtků.
 • Ruční prořezávky, prostřihávky, výseky plevelných a nežádoucích dřevin.
 • Hnojení lesních porostů.
 • Práce v ochraně lesa a ostatních pěstebních činnostech.
 • Ruční odvětvování pokácených stromů.
 • Ruční odkorňování dříví.
 • Pomocné práce při těžbě dříví (např. při těžbě ve zvláštních případech).
 • Pomocné práce při inventurách a příjmu dříví.
 • Pomocné práce při lesnické taxaci, vyznačování těžeb a při správě pokusných ploch.
 • Ruční práce při údržbě lesních cest a svážnic (čištění srážek a propustů, pouštění vytékající a stojící vody, čištění příkopů, odklízení napadaných kamenů, ruční zimní posyp cest, prohazování sněhu).
 • Čištění a udržování loveckých chodníků.
 • Činnost honce při lovu a odchytu zvěře.
 • Čištění a asanace mysliveckých zařízení, ukládání krmiva, přikrmování zvěře.
 • Ostatní práce při provozu myslivosti.

CZ-ISCO

 • 92150 - Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti
 • 9215 - Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
9215 Pomocní pracovníci v lesnictví http://data.europa.eu/esco/isco/C9215

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Práce ve výškách x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lesnické práce 41-56-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce 4156E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Základní vzdělání v oboru základní škola 7901C

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obsluha motorové pily (41-079-E)
 • Obsluha křovinořezu (41-080-E)
 • Lesní dělník/dělnice v pěstební činnosti (41-084-E)
 • Lesní dělník/dělnice ve školkařství (41-085-E)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14.A.1015 Vyvětvování, prostřihávání a prořezávání lesního porostu a křovin 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.A.1021 Ruční sečení trávy 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.A.7001 Práce s ručním nářadím při výsadbě, pěstování a ochraně lesa 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.A.7016 Výsadba nových lesních kultur 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.A.7018 Školkařské práce pomocí ručního nářadí 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.A.7019 Setí, školkování, péče o semenáčky a sazenice, vyzvedávání sazenic v lesních školkách, expedice 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.A.2030 Údržba lesních cest a svážnic 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
c14.A.7035 Chemická ochrana lesa 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
c14.A.8013 Stavba a údržba jednoduchých typů mysliveckých a lesnických zařízení 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
c14.A.8011 Příprava a dávkování krmiva pro zvěř 2 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14._.0003 ochrana mladých porostů a lesa proti zvěři, buření a lesním škůdcům 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0006 lesnictví 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0001 postupy mechanického zpracování půdy pro danou pěstební činnost 2 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.