Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103206

Řidič bojových vozidel a mechanismů ozbrojených sil ČR

Řidič bojových vozidel a mechanismů ozbrojených sil ČR řídí bojová vozidla a mechanismy ozbrojených sil, zabezpečuje přepravu osob, nákladu a výkon speciálních činností spojených s provozem vozidla, a to i ve specifických bojových a výcvikových podmínkách. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nařízením vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti a vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Řidič bojového vozidla pěchoty, Řidič kolového obrněného transportéru (Pandur), Řidič tanku, Řidič vozidla bojové podpory, Starší řidič - specialista, Desátník, Četař, Řidič průzkumného obrněného transportéru
Nadřízené povolání: Řidič ozbrojených sil ČR
Příbuzné specializace: Řidič osobní dopravy ozbrojených sil ČR, Řidič osobních a malých dodávkových automobilů ozbrojených sil ČR, Řidič motocyklů a malých vícestopých vozidel ozbrojených sil ČR, Řidič nákladní dopravy ozbrojených sil ČR, Řidič těžké nákladní a speciální techniky ozbrojených sil ČR,
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

 • 03102 - Mužstvo v ozbrojených silách
 • 0310 - Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků) (CZ-ISCO 0310)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 38 608 Kč 45 634 Kč 56 220 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
0310 Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků) - 42 186 Kč

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru autoelektrikář 2657H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce 4155H

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Přeprava nebezpečných věcí podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení motorových vozidel s přívěsem - řidičský průkaz sk. E podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Obsluha elektrocentrály s výkonem 32 kW a vyšším - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Obsluha jeřábů (průkaz jeřábníka) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle ČSN ISO 12480-1
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Svařování kovů (svářečský průkaz) - úřední zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h21.B.6123 Řízení nákladních automobilů, speciálních silničních motorových vozidel a silničních návěsových tahačů o různých celkových hmotnostech (3,5; 12; 16 i více tun) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3031 Montáže a demontáže dílů a agregátů silničních motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4731 Montáž a seřizování elektrických a elektronických systémů motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e74.B.4733 Identifikace závad motorových vozidel s použitím diagnostických měřicích přístrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.8731 Vedení dokumentace o provedených kontrolách a opravách motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.1121 Orientace v předpisech pro řízení nákladních automobilů a tahačů a dopravu nákladů po krátkých a dálkových trasách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.3121 Kontrola provozuschopnosti nákladních automobilů a tahačů před započetím jízdy, kontrola naložení a zabezpečení nákladu v rámci stanovené nosnosti vozidla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.A.4121 Údržba a běžné opravy nákladních automobilů a tahačů, kontrola nástrojů, vybavení vozidla a komunikačních zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.B.6121 Řízení nákladních automobilů a tahačů s ohledem na charakter nákladu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.B.6124 Řízení silničních stabilních přívěsových jízdních souprav s celkovou hmotností nad 20 tun 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1004 Obsluha svařovacích přístrojů a nástrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24.D.1951 Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.4002 Obsluha a údržba přiděleného zbraňového systému 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.4001 Obsluha a údržba přidělené zbraně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.B.4002 Řízení vozidla s ohledem na ekonomiku jízdy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.A.0001 Maskování vozidla ozbrojených sil ČR 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0001 Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.4005 Řízení bojových vozidel a mechanismů ozbrojených sil ČR 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l11._.0021 postupy při obsluze a údržbě zbraní nebo přidělených zbraňových systémů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0022 postupy při obsluze a údržbě vojenských dopravních prostředků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0001 vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0011 řízení osobních automobilů řidičský průkaz sk. B 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0012 řízení nákladních automobilů řidičský průkaz sk. C 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0014 řízení motorových vozidel s přívěsem (řidičský průkaz sk. E) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0073 technologie oprav a seřizování motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf