Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5737

Operátor výpočetní techniky

Operátor výpočetní techniky provádí vkládání dat a obsluhu počítačových aplikací podle přesných instrukcí.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluhování počítačových aplikací dle technologických postupů, norem a standardů.
 • Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací.
 • Obsluhování periferních zařízení počítačových systémů.
 • Zabezpečování komunikace s dodavateli vstupních dat při ověřování jejich správnosti.
 • Zajišťování distribuce výstupních informací uživatelům.
 • Zálohování datových souborů a knihoven.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 41321 - Operátoři počítačů pro vkládání dat
 • 4132 - Pracovníci pro zadávání dat

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci pro zadávání dat (CZ-ISCO 4132)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 144 Kč 32 625 Kč 44 697 Kč 26 973 Kč 32 383 Kč 48 801 Kč
Středočeský kraj 25 464 Kč 33 065 Kč 39 751 Kč - - -
Jihočeský kraj 24 927 Kč 31 909 Kč 47 896 Kč - - -
Plzeňský kraj 24 197 Kč 28 540 Kč 34 974 Kč - - -
Královéhradecký kraj 24 559 Kč 41 700 Kč 69 595 Kč - - -
Pardubický kraj 19 600 Kč 25 949 Kč 33 736 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 362 Kč 39 073 Kč 50 948 Kč 22 864 Kč 29 180 Kč 33 206 Kč
Jihomoravský kraj - - - 24 104 Kč 30 941 Kč 34 687 Kč
Olomoucký kraj 21 412 Kč 24 921 Kč 33 432 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 056 Kč 26 362 Kč 37 431 Kč 23 071 Kč 29 726 Kč 41 776 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4132 Pracovníci pro zadávání dat 29 571 Kč 31 453 Kč
41321 Operátoři počítačů pro vkládání dat 27 865 Kč 32 001 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4132 Pracovníci pro zadávání dat http://data.europa.eu/esco/isco/C4132

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika 2647M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výpočetní technika 2647L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa 6342M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j22.B.4232 Obsluhování počítačových aplikací dle technologických postupů, norem a standardů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.8231 Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.B.4231 Obsluhování periferních zařízení počítačových systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.C.2231 Komunikace s dodavateli vstupních dat při ověřování jejich správnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.8234 Zálohování datových souborů a knihoven 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.8233 Vedení provozní dokumentace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0001 informatika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0031 práce v počítačové síti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0013 práce s databázemi 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0012 práce s tabulkovým procesorem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0023 práce se softwarem pro odborné aplikace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0014 počítačové zpracování grafů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.