Typ JP ID
Povolání 103015

Pracovník údržby a technického dozoru

Pracovník údržby a technického dozoru zodpovídá za řešení a konzultace technických problémů méně důležitého charakteru na jemu svěřených objektech a zajišťuje běžnou údržbu strojů, zařízení a budov.

Odborný směr: Povolání bez oboru a mezioborová
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: nezařazeno do odborného podsměru, nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Pracovník údržby, Technický pracovník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Běžná údržba mechanického strojního vybavení.
 • Běžná údržba a opravy méně závažných závad na elektrospotřebičích.
 • Demontáž starého vybavení.
 • Příležitostný odvoz/dovoz materiálu/zboží z/na svěřené objekty.
 • Konzultace při výběru a rozhodování o nákupu technického vybavení.
 • Periodické odečty měřících zařízení (vodoměry, plynoměry, elektroměry).
 • Zajištění údržbářských prací na exteriérech i interiérech svěřených budov a prostor.
 • Montáž nově dodaného vybavení.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Úprava a montáž interiérových doplňků. 5
Vedení příslušné dokumentace (servisní zásahy, opravy atd.). 4
Hlídání termínů periodických kontrol technického zařízení. 4
Výměna a přepojení světelného stropního tělesa. 4
Údržba manipulační techniky (např. rudly, paletové vozíky apod.). 4
Jednoduché zednické zapravení interiérových a exteriérových omítek. 4
Malířské práce na interiéru i exteriéru. 4
Údržba dalšího drobného vybavení (výměna koleček kancelářských židlí, oprava pojezdu zásuvek u nábytku apod.). 3
Základní údržba menšího vozového parku společnosti (výměna žárovek, oleje a jiných provozních kapalin.). 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrikář 26-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce 2651H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Legislativní požadavky

 • povinné - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.A.1008 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním 3 Nutné
e81.A.3029 Montáž a zapojování elektroinstalací a elektrických zařízení 3 Nutné
e81.A.6911 Provedení prací pod napětím nízkého napětí 3 Nutné
e81.B.4432 Obsluha a údržba ručního elektrického a pneumatického nářadí a strojků 3 Nutné
g11.A.2054 Nanášení malířských nátěrů štětkou, štětcem a válečkem 3 Výhodné
e74.C.2902 Vedení evidence servisních zásahů a oprav technických zařízení 3 Nutné
e74.A.4171 Opravy a servisní zásahy v rámci povolených oprávnění 3 Nutné
g11.A.2068 Provádění laků a nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady 3 Nutné
h31.A.4111 Provádění opravárenských a údržbářských prací menšího rozsahu, např. zednických, zámečnických, sklenářských apod. 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0011 vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení 3 Výhodné
e81._.0039 osvětlovací tělesa a jejich vlastnosti 3 Nutné
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 3 Nutné
e81._.0004 měření elektrických veličin 3 Nutné
g11._.0003 stavební technologie 3 Výhodné
g11._.0048 technologie malířských prací 3 Výhodné
g11._.0044 technologie lakýrnických a natěračských prací 3 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a04 Flexibilita 4
a06 Výkonnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 2
a11 Aktivní přístup 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf