Typ JP ID
Specializace 8651

Specialista zahradnické výroby

Specialista zahradnické výroby řídí a organizuje květinářské, ovocnické, zelinářské a školkařské práce v rozsáhlé zahradnické firmě, stanovuje koncepční záměry v této oblasti.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Odborný šlechtitel, Inženýr sadař, Inženýr ovocnář, Inženýr zelinář, Inženýr květinář, Inženýr školkař, Plant breeder, Agricultural graduate
Nadřízené povolání: Zahradnický specialista
Příbuzné specializace: Specialista realizace a údržby zeleně,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování, organizace a řízení zahradnické činnosti.
 • Tvorba a zajišťování výrobní a marketingové strategie.
 • Zpracovávání plánů zahradnické produkce a struktury.
 • Provádění analýz a expertních hodnocení výsledků v zahradnické produkci.
 • Provádění specializovaných poradenských, metodických a odborných prací.
 • Stanovování investiční a provozní náročnosti zahradnické produkce.
 • Zavádění a využívání moderních postupů a nových technologií v zahradnické produkci.
 • Řízení odbytu a prodeje zahradnické produkce.
 • Prezentace firmy při výběrovém řízení.
 • Vedení ekonomiky zahradnické produkce.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Vedení příslušné evidence.

CZ-ISCO

 • 21323 - Specialisté v oblasti zahradnictví
 • 2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství (CZ-ISCO 2132)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 31 719 Kč 41 434 Kč 58 734 Kč
Středočeský kraj - - - 26 649 Kč 35 168 Kč 44 120 Kč
Jihočeský kraj - - - 28 814 Kč 37 601 Kč 44 693 Kč
Plzeňský kraj - - - 28 658 Kč 35 378 Kč 43 324 Kč
Ústecký kraj 30 634 Kč 46 388 Kč 60 776 Kč 27 271 Kč 35 741 Kč 42 474 Kč
Liberecký kraj - - - 24 782 Kč 31 933 Kč 42 222 Kč
Královéhradecký kraj 30 703 Kč 36 716 Kč 44 133 Kč 28 602 Kč 36 363 Kč 44 077 Kč
Pardubický kraj - - - 28 525 Kč 35 467 Kč 44 160 Kč
Kraj Vysočina - - - 28 179 Kč 38 005 Kč 43 656 Kč
Jihomoravský kraj - - - 28 047 Kč 35 269 Kč 43 022 Kč
Olomoucký kraj - - - 30 203 Kč 37 272 Kč 44 692 Kč
Zlínský kraj - - - 28 696 Kč 32 910 Kč 41 366 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 29 221 Kč 36 107 Kč 44 811 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 36 834 Kč 36 911 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení a organizace květinářské, ovocnářské, zelinářské a školkařské produkce. 10
Stanovování koncepční záměrů v oblasti zahradnické produkce a odbytu. 10

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru zahradnické inženýrství 4108T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru zahradnické inženýrství 4108R
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxT

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 5
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 4
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 4
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0006 zelinářství 7 Nutné
c13._.0001 ovocnictví 7 Nutné
c13._.0002 květinářství 7 Nutné
c13._.0004 trávníkářství 6 Výhodné
c13._.0021 aranžování květin, floristika 7 Nutné
c14._.0001 semenářství a školkařství 4 Nutné
c12._.0005 zásady pěstování zemědělských plodin, sklizeň, posklizňová úprava a skladování 7 Výhodné
c13._.0003 zásady pěstování okrasných rostlin 6 Nutné
c12._.0007 pedologie 7 Nutné
j17._.0001 botanika 6 Nutné
c13._.0010 realizace a údržba zeleně 7 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13.D.3922 Posuzování půdy pro pěstování různých druhů ovoce, kvality sazenic, zdravotního stavu a procesu růstu stromů a zralosti ovoce 7 Nutné
c13.D.8660 Sestavování podkladů pro účtování, kalkulace a tvorbu cen v zahradnické výrobě 6 Nutné
c13.D.2010 Určování postupů při pěstování různých druhů květin, ovocných stromů, zeleniny a okrasných dřevin 7 Nutné
c13.D.2131 Tvorba osazovacích plánů ovocných sadů 7 Nutné
c13.Z.3001 Řízení prodeje zahradnických produktů 7 Nutné
c13.C.2091 Uzavírání obchodních smluv v zahradnické výrobě 7 Nutné
c13.Z.1371 Řízení semenářství a šlechtění různých druhů květin, ovocných stromů, zeleniny a okrasných dřevin 7 Nutné
c13.D.3924 Posuzování půdy a prostředí pro pěstování různých skupin zeleniny 7 Nutné
c13.D.5402 Oceňování ovocných stromů a keřů 7 Výhodné
c13.D.3923 Posuzování půdy pro pěstování různých druhů květin a okrasných rostlin, keřů a stromů a procesu jejich růstu 7 Nutné
c13.D.2121 Stanovování druhu, typů a množství sazenic, semen, hnojiv a techniky a technologických procesů v zahradnické výrobě 7 Nutné
c13.D.2854 Sestavování komplexních plánů zahradnické produkce 7 Nutné
c13.Z.1350 Komplexní řízení zahradnické činnosti 7 Nutné
c13.D.8110 Vedení evidence zahradnické produkce 4 Nutné
c13.D.6160 Vyhodnocování výsledků zahradnické produkce 7 Nutné
c13.D.5601 Stanovování investiční a provozní náročnosti zahradnické produkce 7 Nutné
c13.D.3914 Kontrola výskytu škodlivých organizmů v zahradnictví a posuzování vhodných ochranných opatření 7 Nutné
c13.C.2092 Nákup sazenic, semen, hnojiv a techniky pro zahradnickou výrobu 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.