Typ JP ID
Povolání 30577

Samostatný pracovník celní kontroly

Samostatný pracovník celní kontroly provádí následné kontroly po propuštění zboží podle příslušných zákonných norem. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2019 – 2020.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Celní správa ČR
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Celník, Customs Officer
Regulovaná jednotka práce: Ano

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obecně právní činnost 68-41-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxN
KKOV Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxN
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxR
KKOV Bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.C.2127 Zajišťování vytýkacích řízení pro více druhů daní 6 Nutné
l21.D.3117 Provádění úkonů spojených s fyzickou kontrolou zboží a osob 6 Nutné
l21.D.3118 Provádění kontroly po propuštění zboží ve smyslu příslušných ustanovení celního zákona nebo daňové kontroly 6 Nutné
l21.D.3119 Provádění kontrol dodržování práv duševního vlastnictví dle příslušného zákona 6 Nutné
i33.D.3126 Provádění daňových kontrol více druhů daní 6 Nutné
l21.D.3127 Posuzování a sledování účinnosti přijatých opatření při provádění kontrolní činnosti 6 Nutné
l21.D.3128 Provádění následných kontrol a kompletních dokumentačních kontrol celních řízení 6 Nutné
l21.D.6121 Provádění analýz obchodních případů 6 Nutné
l21.D.8006 Příprava podkladů pro řízení a rozhodování v útvarech s vymezenou územní působností 6 Nutné
l21.D.8116 Vedení evidence související s odběry vzorků 6 Nutné
l21.D.8117 Vedení příslušné dokumentace v oblasti propouštění celního zboží 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0011 celní kontrola, vybírání cla a souvisejících poplatků 6 Nutné
l21._.0012 celní deklarantství 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.