Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 6216

Textilní návrhář specialista

Textilní návrhář specialista tvůrčím způsobem navrhuje a organizuje přípravu nových vzorů a trendových kolekcí v textilní výrobě.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba textilií a textilních výrobků
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Textile designer, Designér
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení sledování módních trendů a technologického vývoje v odvětví.
 • Řízení průzkum trhu, sledování požadavku zákazníků, mapování konkurence.
 • Organizace vytváření filosofie dezénových kolekcí vycházející z módních trendů i z invence vlastní a z invence řízeného kolektivu
 • Vypracování strategie přípravy a řízení tvorby dezénových kolekcí.
 • Navrhování a vytváření nových vzorů klasickými a digitálními technologiemi.
 • Řízení spolupráce s vnitropodnikovými útvary.
 • Rozhodování o volbě materiálů vhodných pro realizaci dezénových kolekcí s ohledem na funkční vlastnosti výrobků.
 • Prezentace dezénové kolekce při odborných a obchodních jednáních.
 • Vyhodnocování ekonomiky dezénové kolekce.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21632 - Módní návrháři
 • 2163 - Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři (CZ-ISCO 2163)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 34 985 Kč 84 650 Kč 155 920 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2163 Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři 39 283 Kč 34 960 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2163 Návrháři výrobků a produktů http://data.europa.eu/esco/isco/C2163

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru výtvarná umění 8206T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví 31xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Užitá fotografie a média 82-41-M/02
RVP Tvorba a vzorování bižuterie 82-41-M/15
RVP Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82-41-M/13
RVP Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12
RVP Design interiéru 82-41-M/11
RVP Řezbářství 82-41-M/10
RVP Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků 82-41-M/09
RVP Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07
RVP Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 82-41-M/06
RVP Průmyslový design 82-41-M/04
RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví 31xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru výtvarná umění 8206R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví 31xxN
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.Z.2751 Řízení návrhářských prací v textilním průmyslu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.C.2029 Organizace kooperativních řešení s úsekem technologickým, ekonomickým a výrobním 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.C.2009 Organizace spolupráce s vnitropodnikovými útvary při vytváření podkladů pro tvorbu cen 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.2109 Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro desénové kolekce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.Z.5001 Řízení procesů vytváření filosofie desénových kolekcí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.Z.5002 Řízení procesů sledování módních trendů, technologického vývoje v odvětví, průzkumu trhu, konkurence 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.Z.5003 Řízení zpracování dokumentace pro výrobu desénové kolekce (spotřební normy, postupy pro finální úpravu a zpracování) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0005 základy textilních technologií, základní druhy strojů a zařízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0041 textilní návrhářství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0061 systémy a standardy kvality v textilu a oděvnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34._.0001 historie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0022 výtvarné techniky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
1.3 Kompetence ke kreativitě 5
2.2 Kompetence ke kooperaci 5
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf