Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102580

Pracovník infocentra soudu

Pracovník infocentra soudu poskytuje účastníkům a právním zástupcům informace o soudním řízení.

Odborný směr: Právo
Odborný podsměr: soudnictví, státní zastupitelství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Poskytování základních informací z informačních systémů účastníkům a jejich zástupcům.
 • Vyznačování doložek právní moci na rozhodnutí.
 • Zajištění a předkládání spisů k nahlédnutí oprávněným osobám.
 • Pořizování fotokopií ze soudních spisů.

CZ-ISCO

 • 42250 - Pracovníci v informačních kancelářích
 • 4225 - Pracovníci v informačních kancelářích

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v informačních kancelářích (CZ-ISCO 4225)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 030 Kč 34 508 Kč 43 989 Kč 26 104 Kč 34 088 Kč 41 568 Kč
Středočeský kraj 18 726 Kč 27 088 Kč 29 531 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 276 Kč 27 722 Kč 30 720 Kč - - -
Ústecký kraj 20 319 Kč 25 855 Kč 27 694 Kč 24 396 Kč 31 708 Kč 38 953 Kč
Královéhradecký kraj 24 601 Kč 27 178 Kč 32 224 Kč - - -
Pardubický kraj 20 956 Kč 27 049 Kč 29 399 Kč - - -
Kraj Vysočina - - - 23 006 Kč 28 991 Kč 40 190 Kč
Jihomoravský kraj 21 638 Kč 27 257 Kč 28 634 Kč 28 305 Kč 33 050 Kč 36 286 Kč
Zlínský kraj 23 834 Kč 26 088 Kč 30 471 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 790 Kč 26 189 Kč 28 997 Kč 23 841 Kč 29 742 Kč 34 297 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4225 Pracovníci v informačních kancelářích 26 822 Kč 31 632 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4225 Pracovníci v informačních kancelářích http://data.europa.eu/esco/isco/C4225

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obecně právní činnost 6841M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31.B.4003 Pořizování fotokopií ze soudních spisů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.B.4015 Používání aplikací a informačních systémů v oblasti soudnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.1017 Poskytování informací o průběhu soudního řízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i42._.0022 vnitřní a kancelářský řád v oblasti soudnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42._.0001 soudnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf