Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103508

Masér ve zdravotnictví

Masér ve zdravotnictví pod odborným dohledem fyzioterapeuta nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína vykonává činnosti v rámci rehabilitační a léčebné péče.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví, Masseur, Massage therapist
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

CZ-ISCO

  • 32553 - Odborní maséři ve zdravotnictví
  • 3255 - Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace (CZ-ISCO 3255)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 31 975 Kč 41 923 Kč 50 712 Kč
Středočeský kraj - - - 34 822 Kč 42 339 Kč 51 885 Kč
Jihočeský kraj 26 984 Kč 38 107 Kč 45 544 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 278 Kč 34 330 Kč 40 185 Kč 35 150 Kč 41 876 Kč 50 977 Kč
Ústecký kraj 27 658 Kč 29 051 Kč 35 381 Kč - - -
Královéhradecký kraj 25 269 Kč 36 940 Kč 43 016 Kč 34 628 Kč 40 477 Kč 46 635 Kč
Pardubický kraj 31 011 Kč 35 999 Kč 41 381 Kč 30 265 Kč 44 594 Kč 59 449 Kč
Jihomoravský kraj - - - 35 623 Kč 42 581 Kč 54 515 Kč
Olomoucký kraj - - - 32 268 Kč 40 450 Kč 50 070 Kč
Zlínský kraj 19 840 Kč 33 569 Kč 42 467 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 755 Kč 30 155 Kč 38 353 Kč 32 527 Kč 41 792 Kč 49 407 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3255 Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace 31 443 Kč 41 418 Kč
32553 Odborní maséři ve zdravotnictví 23 829 Kč 41 070 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3255 Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace http://data.europa.eu/esco/isco/C3255

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Masér ve zdravotnictví 53-41-M/04

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bez rozlišení kmenového oboru xxxx

Poznámka ke vzdělání:

Pro výkon tohoto povolání není stanoveno žádné vhodné školní vzdělání. Kvalifikaci k jeho výkonu lze získat pouze prostřednictvím dalšího vzdělávání.

Další vzdělání

Akreditované kurzy

  • Akreditovaný kvalifikační kurz masér ve zdravotnictví
  • Akreditovaný kvalifikační kurz nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Poznámka k další vhodné kvalifikaci:

V případě nabývání způsobilostí pro výkon povolání způsobem uvedeným v části „Další vzdělávání“ (viz výše) je nutné splnit příslušné vstupní kvalifikační požadavky definované poskytovatelem dalšího vzdělávání.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13.A.0039 Provádění zdravotních masáží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0040 Aplikování tepla, například za použití soluxu, parafínu apod. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0041 Podávání zábalů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0042 Příprava a podávání koupelí a provádění základních vodoléčebných procedur 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0002 Manipulace se zdravotnickými prostředky podle doporučení výrobců, jejich kontrola a správné ukládání 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0008 Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0012 Práce se zdravotnickou dokumentací a s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0095 obory tvořící základ potřebný pro výkon povolání maséra 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0093 hygienické normy a směrnice ve zdravotnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0002 etika zdravotnického povolání 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0003 organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0004 právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0005 první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.