Typ JP ID
Specializace 101227

Manipulant poštovní přepravy

Manipulant poštovní přepravy zabezpečuje jednoduché činnosti vykonávané v přepravním centru.

Odborný směr: Poštovní a doručovatelské služby
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Pomocník
Nadřízené povolání: Manipulant poštovního provozu
Příbuzné specializace: Doručovatel neadresných zásilek, Pracovník vnitřní poštovní služby I
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Nakládka a vykládka zásilek.

CZ-ISCO

 • 93339 - Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)
 • 93332 - Pomocní manipulační pracovníci v dopravě
 • 9333 - Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) (CZ-ISCO 9333)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 860 Kč 22 857 Kč 35 638 Kč 22 506 Kč 28 928 Kč 34 972 Kč
Středočeský kraj 15 659 Kč 25 343 Kč 36 477 Kč 20 498 Kč 24 705 Kč 32 230 Kč
Jihočeský kraj - - - 21 338 Kč 25 917 Kč 32 565 Kč
Plzeňský kraj 23 202 Kč 32 371 Kč 38 875 Kč 25 338 Kč 29 208 Kč 32 077 Kč
Ústecký kraj - - - 16 342 Kč 22 918 Kč 30 423 Kč
Královéhradecký kraj - - - 19 448 Kč 26 066 Kč 32 495 Kč
Pardubický kraj 16 123 Kč 25 592 Kč 33 199 Kč 20 348 Kč 24 483 Kč 29 861 Kč
Kraj Vysočina 17 926 Kč 26 876 Kč 34 478 Kč 22 490 Kč 25 816 Kč 30 513 Kč
Jihomoravský kraj 14 603 Kč 23 751 Kč 32 264 Kč 20 446 Kč 26 619 Kč 31 290 Kč
Olomoucký kraj 15 693 Kč 24 362 Kč 33 580 Kč 21 685 Kč 26 540 Kč 29 853 Kč
Zlínský kraj 18 292 Kč 23 402 Kč 34 761 Kč 14 887 Kč 23 119 Kč 27 306 Kč
Moravskoslezský kraj 14 625 Kč 21 898 Kč 31 834 Kč 18 511 Kč 23 424 Kč 31 150 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9333 Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) 24 462 Kč 26 079 Kč
93332 Pomocní manipulační pracovníci v dopravě 25 162 Kč 23 915 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Nakládka a vykládka zásilek. 1

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Manipulant poštovního provozu a přepravy 37-51-H/01
KKOV Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26.D.1007 Orientace v provozních předpisech a technologických postupech 1 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26._.0011 poštovní provoz, druhy poštovních zásilek a poštovních služeb 1 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 1
4.4 Kompetence k řešení problémů 1
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 1
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.