Typ JP ID
Povolání 101941

Lakýrník ve strojírenství

Lakýrník ve strojírenství čistí, tmelí, lakuje, natírá, pokrývá povrchy výrobků nátěrovými hmotami a jinak upravuje různé povrchy součástek strojů, agregátů, konstrukcí a výrobků.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: povrchová úprava kovů i nekovových materiálů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Natěrač, Natěrač ocelových konstrukcí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Posouzení stavu povrchu, stanovení pracovního postupu.
 • Příprava povrchů kovových i nekovových výrobků, včetně kompozitů a termoplastů.
 • Broušení nebo opalování starých nátěrů, čištění a odmašťování ploch.
 • Máčení, stříkání, nanášení válečkem nebo natírání základní barvou.
 • Příprava tmelu a tmelení ploch, broušení tmelených ploch ručně nebo strojově.
 • Míchání a ředění barev.
 • Natírání povrchů velkých součástek, strojů, stavebních a energetických konstrukcí štětcem.
 • Pokrývání povrchů nátěrovými hmotami máčením, nanášením válečkem, stříkáním, práškováním v elektrostatickém poli nebo elektroforézou.
 • Konečné stříkání ploch s velkými nároky na jakost povrchu a tloušťku vrstvy barvy.
 • Opravování lakovaných povrchů s velkými nároky na dodržení barevného odstínu, včetně míchání a tónování barev.
 • Kontrola vlastní vykonané práce.
 • 0šetřování, čištění a údržba příslušného vybavení a pracovních nástrojů.

CZ-ISCO

 • 71322 - Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků
 • 71324 - Lakýrníci a natěrači plastových výrobků
 • 7132 - Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) (CZ-ISCO 7132)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 18 189 Kč 41 571 Kč 60 673 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 912 Kč 39 215 Kč 57 013 Kč - - -
Královéhradecký kraj 19 237 Kč 39 428 Kč 65 284 Kč - - -
Pardubický kraj 25 564 Kč 35 388 Kč 46 628 Kč - - -
Olomoucký kraj 23 388 Kč 29 286 Kč 42 000 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 26 491 Kč 37 033 Kč 44 404 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7132 Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) 34 511 Kč -
71322 Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků 31 934 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Míchání a ředění barev z různých dávek pro dosažení stejného odstínu celého souboru výrobků stříkaných v různých sériích. 5
Konečné stříkání nebo natírání velkých nebo členitých ploch výrobků vrchními barvami s velkými nároky na jakost povrchu. 5
Natírání stavebních konstrukcí. 3
Natírání energetických konstrukcí. 3
Stříkání povrchů stříkací pistolí. 3
Lakování povrchů s důrazem na tloušťku vrstvy a kvalitu povrchu. 3
Stříkání vrchní barvou velkých nebo členitých ploch. 3
Příprava nátěrových hmot pro hromadné užití. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Práce ve výškách x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Malíř a lakýrník 39-41-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru lakýrník, lakýrnické práce 2361H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru lakýrník, lakýrnické práce 2361E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Lakýrník ve strojírenství (23-020-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24.D.1805 Dodržování bezpečnosti práce v provoze lakovny 3 Nutné
e73.D.3912 Posuzování stavu povrchu kovových součástí a výrobků před natíráním, stanovení způsobu jeho očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů a volba nátěrových hmot 3 Nutné
e73.A.2090 Příprava povrchů kovových součástí a výrobků, tmelení a broušení tmelených ploch 3 Nutné
g11.A.3321 Příprava nátěrových hmot 3 Nutné
e73.A.2044 Nanášení nátěrových hmot na povrchy kovových součástí výrobků 3 Nutné
e73.B.2083 Obsluha programovatelných zařízení pro nanášení nátěrových hmot 3 Nutné
e73.A.2017 Úpravy a dokončování povrchů kovových součástí a výrobků broušením a leštěním 3 Nutné
e73.D.3551 Kontrola kvality povrchových úprav a odstranění vad 3 Nutné
e73.B.4833 Obsluha zařízení souvisejících s prováděním povrchových úprav 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e73._.0083 technologie nátěrů a stříkání vozidel 3 Výhodné
e73._.0055 technologie povrchových úprav kovů 3 Nutné
e73._.0048 nátěrové hmoty, spojovací materiál, tmely a jiné 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.