Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101775

Těžební mechanizátor

Těžební mechanizátor řídí a organizuje výrobu na pracovišti v oblasti těžby dříví, jeho soustřeďování k odvoznímu místu a dopravě dříví z odvozního místa k odběratelům.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Podřízené specializace: Těžař dříví těžebně-dopravními stroji, Mechanizátor pro soustřeďování dříví, Obsluha mobilních štěpkovacích strojů, Těžař dříví motomanuální, Dopravce dříví, Pracovník na manipulačních skladech v lesnictví
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Těžba dřeva a výroba rovnaných sortimentů těžebními stroji popř. motomanuelně pomocí motorové pily.
  • Kalibrace měřicího zařízení pracovního stroje určeného k těžbě dříví.
  • Soustřeďování dříví vyvážecími stroji či traktory s lanovým navijákem včetně třídění a ukládání na odvozním místě.
  • Práce s hydraulickým jeřábem při nakládání a skládání dříví.
  • Sestavování měsíčního výkazu práce.

CZ-ISCO

  • 62101 - Kvalifikovaní pracovníci pro pěstění a ošetřování lesa
  • 6210 - Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech (CZ-ISCO 6210)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 27 177 Kč 34 628 Kč 44 341 Kč
Středočeský kraj 25 203 Kč 30 252 Kč 38 665 Kč - - -
Jihočeský kraj 20 879 Kč 29 836 Kč 39 981 Kč - - -
Plzeňský kraj 26 116 Kč 29 097 Kč 43 639 Kč - - -
Karlovarský kraj 23 904 Kč 32 005 Kč 38 605 Kč - - -
Liberecký kraj 25 186 Kč 30 158 Kč 37 091 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 965 Kč 29 860 Kč 37 545 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 17 798 Kč 25 207 Kč 42 512 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6210 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech 26 552 Kč 31 251 Kč
62101 Kvalifikovaní pracovníci pro pěstění a ošetřování lesa 24 386 Kč 30 556 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
6210 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C6210

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lesní mechanizátor 41-56-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód