Typ JP ID
Specializace 102653

Strážný justiční stráže

Strážný justiční stráže zajišťuje a vykonává službu v justičních objektech. Zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství, ministerstva a na jiných místech výkonu a správy soudnictví, zajišťuje bezpečnost pracovníků těchto institucí. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Příslušník vězeňské služby
Příbuzné specializace: Inspektor strážní služby, Strážný vězeňské stráže, Strážný vězeňské služby, Inspektor dozorčí služby, Dozorce, Velitel jednotky justiční stráže,
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 54132 - Asistenti Vězeňské služby ČR
  • 5413 - Pracovníci vězeňské služby

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost 6842M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vhodné kvalifikace

  • povinné - Vzdělávání a výcvik v rámci příslušných složek Ministerstva spravedlnosti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.8028 Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným 4 Nutné
l21.E.2028 Provádění zákroků proti pachatelům, používání donucovacích prostředků 4 Nutné
l21.E.2026 Provádění úkonů a zákroků při ochraně veřejného pořádku, osob, soukromého a veřejného majetku 4 Nutné
l21.D.8509 Vedení dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech 4 Nutné
l21.D.8211 Vedení požadovaných evidencí v oblasti strážného justiční stráže 4 Nutné
l21.E.2211 Střežení objektů justice a státních zastupitelství s možností použití zbraní a donucovacích prostředků 4 Nutné
l21.E.2212 Ochrana pořádku, bezpečnosti a výkonu pravomocí v budovách soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva spravedlnosti s možností použití zbraní a donucovacích prostředků 4 Nutné
l21.E.5401 Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany 4 Nutné
l21.E.2520 Kontrolování osob a předmětů za použití ručních detektorů kovů 4 Nutné
l21.E.2110 Ovládání střelných zbraní 4 Nutné
l21.E.2518 Vykonávání pochůzkové a kontrolní činnosti ve střežených objektech 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0021 činnost justiční stráže 4 Nutné
l21._.0031 zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody 4 Nutné
l24._.0004 pracovní stres 4 Nutné
l24._.0001 bezpečnost práce 4 Nutné
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 4 Nutné
l21._.0003 držení, nošení a používání střelných zbraní 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 5
a11 Aktivní přístup 4
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.