Typ JP ID
Povolání 102677

Greenkeeper specialista

Greenkeeper specialista plánuje, řídí a organizuje veškeré aktivity spojené s provozem okrasných ploch sportovního a golfového areálu včetně sportovních travnatých ploch, stanoví metodiky a technologické postupy při ošetřování travnatých a okrasných ploch. Organizuje a řídí výběr zaměstnanců, plánuje a hodnotí jejich činnost.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Manager golfového hřiště, Course manager
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu travnatých sportovišť.
 • Příprava a správa rozpočtu okrasných a travnatých ploch sportovního a golfového areálu.
 • Stanovení zásad pro rozvoj sportovního a golfového areálu.
 • Příprava a vedení meetingu a pracovních jednání týmu.
 • Plánování a vedení projektu sportovního a golfového areálu.
 • Stanovení a prevence rizik ve sportovním a golfovém areálu.
 • Pohovory a výběr zaměstnanců.
 • Hodnocení a plánování vlastní činnosti a práce týmu.
 • Organizace turnajového a neturnajového provozu hřiště.

CZ-ISCO

 • 21323 - Specialisté v oblasti zahradnictví
 • 2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství (CZ-ISCO 2132)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 35 306 Kč 44 523 Kč 59 888 Kč
Středočeský kraj 20 036 Kč 43 053 Kč 54 770 Kč 31 110 Kč 38 769 Kč 47 061 Kč
Jihočeský kraj - - - 33 619 Kč 40 929 Kč 48 649 Kč
Plzeňský kraj - - - 33 798 Kč 38 871 Kč 47 437 Kč
Karlovarský kraj 34 326 Kč 44 899 Kč 52 913 Kč - - -
Ústecký kraj 37 533 Kč 44 845 Kč 55 455 Kč 29 943 Kč 40 437 Kč 48 092 Kč
Liberecký kraj 39 326 Kč 44 797 Kč 53 163 Kč 30 980 Kč 36 370 Kč 46 563 Kč
Královéhradecký kraj - - - 32 731 Kč 39 658 Kč 48 162 Kč
Pardubický kraj - - - 31 250 Kč 40 614 Kč 47 502 Kč
Kraj Vysočina 32 322 Kč 44 975 Kč 51 635 Kč 32 796 Kč 40 636 Kč 47 656 Kč
Jihomoravský kraj 36 378 Kč 45 938 Kč 60 378 Kč 32 723 Kč 39 189 Kč 47 261 Kč
Olomoucký kraj 33 464 Kč 46 510 Kč 56 547 Kč 33 727 Kč 41 248 Kč 47 305 Kč
Zlínský kraj 34 259 Kč 44 443 Kč 52 249 Kč 30 829 Kč 36 951 Kč 45 462 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 32 939 Kč 39 490 Kč 47 577 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 42 796 Kč 40 426 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Sestavení rozpočtu celoroční údržby sportovních ploch. 9
Naplánování struktury a počtu mechanizačních prostředků pro údržbu travnatých ploch. 8
Stanovení počtu zaměstnanců pro údržbu okrasných a travnatých ploch. 8
Sestavení metodického pokynu pro prevenci rizik. 8
Kontrola výskytu chorob a škůdců. 8
Zajišťování přípravy a údržby strojů a zařízení pro travnaté plochy. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradnictví 41-44-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru zahradnické inženýrství 4108R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru zahradní a krajinářská architektura 4109R
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru zahradnictví 4144N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru zemědělství 4131R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru lesnictví 4132R

Legislativní požadavky

 • povinné - Osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13.Z.1354 Řízení prací při zakládání travnatých ploch 6 Nutné
c13.Z.1711 Řízení realizace a údržby sadovnických a krajinářských úprav včetně práce s projektovou dokumentací 6 Nutné
c13.Z.5001 Řízení zavlahových a drenážních systémů 6 Nutné
c14.D.3040 Hodnocení a plánování činnosti greenkeeperů 6 Nutné
c13.D.8930 Řízení provozu travnatých sportovišť 6 Nutné
c13.D.8931 Příprava a správa rozpočtu údržby okrasných a travnatých ploch sportovního a golfového areálu 6 Nutné
c13.D.8932 Stanovení zásad pro rozvoj sportovního a golfového areálu 6 Nutné
c13.D.8933 Příprava a vedení meetingu a pracovních jednání týmu 6 Nutné
c13.D.8934 Stanovení a prevence rizik ve sportovním a golfovém areálu 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13._.0004 trávníkářství 6 Nutné
c13._.0003 zásady pěstování okrasných rostlin 6 Nutné
c13._.0012 metody a techniky údržby sportovních ploch 6 Nutné
c13._.0022 dendrologie 6 Nutné
f21._.0011 ochrana přírody 5 Výhodné
c12._.0007 pedologie 6 Výhodné
j17._.0001 botanika 6 Výhodné
c13._.0010 realizace a údržba zeleně 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce) 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a14 Vedení lidí (leadership) 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.