Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102475

Pojišťovací makléř

Pojišťovací makléř na základě smlouvy uzavřené s klientem, případně se zájemcem o pojištění nebo zajištění, poskytuje odborné poradenské služby v oblasti pojišťovnictví a risk managementu.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: pojišťovnictví
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování komplexní analýzy pojistných rizik.
 • Zpracování detailní rizikové analýzy.
 • Zpracování analýzy konkurenčních produktů.
 • Výběr, případně tvorba pojistného nebo zajistného produktu nejlépe vyhovujícího potřebám klienta, případně zájemce o pojištění nebo zajištění.
 • Vypracování a zdůvodnění doporučení vhodnosti nabídky pro klienta, případně pro zájemce o pojištění nebo zajištění.
 • Zpracování návrhů a realizace pojistných nebo zajistných programů.
 • Zprostředkování uzavření pojistných nebo zajistných smluv mezi klientem, případně zájemcem o pojištění nebo zajištění a pojišťovnou (zajišťovnou).
 • Poskytování konzultační a poradenské činnosti v oblasti pojištění.
 • Právní poradenství v oblasti pojistného práva.
 • Správa uzavřených pojistných nebo zajistných smluv, sledování lhůt k jejich revizi.
 • Spolupráce při likvidaci pojistných událostí.
 • Příjem pojistného od pojistníka nebo výplaty pojistného plnění od pojišťovny.

CZ-ISCO

 • 24125 - Pojišťovací poradci specialisté
 • 2412 - Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté (CZ-ISCO 2412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 102 Kč 62 473 Kč 148 649 Kč - - -
Středočeský kraj 33 314 Kč 46 556 Kč 73 878 Kč - - -
Jihočeský kraj 31 617 Kč 47 970 Kč 91 141 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 535 Kč 44 779 Kč 78 820 Kč - - -
Karlovarský kraj 32 093 Kč 45 255 Kč 70 100 Kč - - -
Ústecký kraj 33 017 Kč 44 122 Kč 74 195 Kč - - -
Liberecký kraj 30 950 Kč 44 611 Kč 87 389 Kč - - -
Královéhradecký kraj 31 163 Kč 42 476 Kč 80 288 Kč - - -
Pardubický kraj 31 141 Kč 45 042 Kč 74 603 Kč - - -
Kraj Vysočina 31 607 Kč 42 827 Kč 66 851 Kč - - -
Jihomoravský kraj 29 915 Kč 43 257 Kč 87 712 Kč - - -
Olomoucký kraj 30 115 Kč 45 221 Kč 85 563 Kč - - -
Zlínský kraj 30 959 Kč 42 300 Kč 84 136 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 31 202 Kč 42 635 Kč 78 223 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2412 Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté 50 667 Kč 43 730 Kč
24125 Pojišťovací poradci specialisté 44 935 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru právo a právní věda 6805R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání 6341N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru finančnictví a bankovnictví 6343N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví 6343M
KKOVTypeEnum.1 Doktorský studijní program v oboru právo a právní věda 6805V
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda 6805T
KKOVTypeEnum.1 Doktorský studijní program v oboru ekonomika a management 6208V

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost pojišťovacího makléře podle § 18, bod 4, zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost pojišťovacího makléře podle § 18, bod 9, zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12.C.6521 Provádění činnosti lektora v oblasti sjednávání pojištění 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
i12.C.6551 Provádění činnosti lektora v oblasti likvidace pojistných událostí 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
i12.C.4521 Zajišťování inkasa pojistného 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
i12.C.3005 Sjednávání pojištění s klienty a uzavírání pojistných smluv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.1001 Poskytování informací o pojistných produktech a dalších službách pojišťovny 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.1004 Zabezpečení klientského informačního servisu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.1521 Poskytování komplexních informací o nabídce pojistných produktů a služeb 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.2521 Sjednávání pojištění daného druhu v rozsahu přiznané licence 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.1551 Poskytování konzultační a poradenské činnosti v oblasti likvidace pojistných událostí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.1522 Provádění poradenské a konzultační činnosti v oblasti sjednávání pojištění 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.2523 Projednávání podmínek složitých pojistných smluv s klienty 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.2005 Příjem hlášení pojistných událostí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.2004 Příjem a zpracování požadavků klientů na změny pojištění 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.1003 Poskytování konzultační a poradenské činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.3004 Vyhledávání klientů a jejich oslovování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.2003 Uzavírání pojistných smluv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.2902 Rozlišení charakteru požadavků klientů a jejich provádění. 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.2551 Spolupráce s legislativními orgány, policií a orgány působícími v zábraně škod 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
i12.C.2011 Vyhledávání partnerů pro zajištění pojišťovny, dojednávání podmínek zajištění 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
i12.C.2522 Projednávání obchodních záležitostí se zajistiteli 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
i12.C.3007 Aktivní prodej služeb po telefonu. 5 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12._.0071 pojišťovací legislativa včetně pojistných podmínek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0051 pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0066 postupy při uzavírání pojistných smluv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0062 kalkulace pojistného a výpočty škodních průběhů u produktů pojištění 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0054 oceňování pojistných rizik, teorie rizika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.