Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 230

Cínař

Cínař zhotovuje cínařské užitkové a dekorativní výrobky technikou odlévání do forem podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů včetně cizelování, dokončovacích prací a oprav cínařských výrobků včetně patinování, konzervování a zastavování oxidačních procesů.

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: obrábění kovů, výroba nástrojů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Tinner, Pewterer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Obsluha strojů pro výrobu uměleckořemeslných výrobků.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.

CZ-ISCO

 • 73191 - Pracovníci zhotovující umělecké výrobky z kovů
 • 7319 - Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení (CZ-ISCO 7319)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 502 Kč 16 589 Kč 33 710 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7319 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení 16 589 Kč 31 180 Kč
73191 Pracovníci zhotovující umělecké výrobky z kovů - 30 560 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7319 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C7319

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Uměleckořemeslné zpracování kovů 82-51-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce 2155H

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13.B.1121 Obsluha strojů pro zhotovování cínařských užitkových a dekorativních výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1151 Zhotovování modelů pro zhotovování forem pro odlévání cínařských užitkových a dekorativních výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1154 Ruční restaurování velkých, tvarově členitých a výtvarně náročných výstavních exponátů z cínových slitin, včetně patinování a konzervace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1153 Ruční odlévání cínařských užitkových a dekorativních výrobků do forem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1152 Zhotovování forem pro odlévání cínařských užitkových a dekorativních výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.2144 Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování nebo restaurování cínařských užitkových a dekorativních výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.3191 Sestavování a zhotovování složitých cínařských užitkových a dekorativních výrobků podle výtvarných nebo historických vzorů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.3121 Sestavování a spojování jednotlivých dílů džbánů, konvic, korbelů, svícnů a dalších výrobků z cínových slitin plamenem za použití speciálních pájek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.2121 Povrchové úpravy cínařských užitkových a dekorativních výrobků škrábáním, broušením, ručním leštěním profilovanou hlazenou ocelí a cizelováním 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.1114 Orientace v technických podkladech pro zhotovování nebo restaurování cínařských užitkových a dekorativních výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.7114 Samostatné zpracování výtvarného záměru pro zhotovování nebo restaurování cínařských užitkových a dekorativních výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13._.0001 uměleckořemeslné zpracování kovů (kromě zlata a drahých kovů) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e71._.0027 technologie kovolijectví a cizelérství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0028 technologie odlévání cínu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.