Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101577

Keramik

Keramik zhotovuje výrobky z keramiky.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a dekorace keramiky
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Elektrokeramik, Ceramics maker, Potter, Ceramist
Podřízené specializace: Obsluha pálicích pecí, Přípravář keramických hmot, Točíř keramiky, Výrobce lisované keramiky, Obráběč keramiky, Glazovač keramiky, Vylévač keramiky
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava keramických hmot a glazur, obsluha strojů a zařízení pro tuto výrobu určených.
 • Vytváření keramických výrobků litím, točením, obráběním a lisováním.
 • Slučování, retuš a sušení keramických výrobků.
 • Glazování keramických výrobků.
 • Nakládka výrobků do pecí.
 • Vypalování výrobků v pecích.
 • Obrábění vypálených keramických výrobků.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.
 • Výroba forem.
 • Seřizování a ošetřování strojů a zařízení v keramické výrobě.

CZ-ISCO

 • 73142 - Keramici (kromě uměleckých)
 • 7314 - Keramici a pracovníci v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Keramici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 7314)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 33 212 Kč 41 518 Kč 45 628 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 868 Kč 31 669 Kč 41 682 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7314 Keramici a pracovníci v příbuzných oborech 33 339 Kč -
73142 Keramici (kromě uměleckých) 32 665 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7314 Keramici a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7314

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce a dekoratér keramiky 28-57-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód