Typ JP ID
Povolání 101892

Taxátor pojistných smluv

Taxátor pojistných smluv zajišťuje správu standardních případů pojištění a ověřuje pojistně technickou správnost uzavřených pojistných smluv.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: pojišťovnictví
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Samostatný taxátor, Pracovník správy smluv
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Pojistně technická kontrola pojistných návrhů.
 • Rozhodování o přijetí do pojištění.
 • Komplexní zpracování dokumentů v elektronické a tištěné podobě.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výkon agendy vzniku a správy pojištění.
 • Provádění a kontrola technických změn pojištění.

CZ-ISCO

 • 33211 - Odborní pojišťovací poradci
 • 3321 - Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví (CZ-ISCO 3321)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 443 Kč 35 768 Kč 59 996 Kč - - -
Středočeský kraj 26 507 Kč 36 540 Kč 68 900 Kč - - -
Jihočeský kraj 26 758 Kč 36 008 Kč 56 313 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 971 Kč 34 841 Kč 71 280 Kč - - -
Karlovarský kraj 23 940 Kč 37 931 Kč 64 999 Kč - - -
Ústecký kraj 25 754 Kč 34 439 Kč 55 798 Kč - - -
Liberecký kraj 26 103 Kč 37 143 Kč 75 083 Kč - - -
Královéhradecký kraj 25 453 Kč 34 124 Kč 62 121 Kč - - -
Pardubický kraj 28 832 Kč 37 652 Kč 69 642 Kč - - -
Kraj Vysočina 25 297 Kč 33 179 Kč 45 049 Kč - - -
Jihomoravský kraj 23 862 Kč 34 160 Kč 58 946 Kč - - -
Olomoucký kraj 23 067 Kč 34 759 Kč 60 065 Kč - - -
Zlínský kraj 23 728 Kč 34 466 Kč 54 711 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 648 Kč 35 974 Kč 48 968 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3321 Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví 36 498 Kč -
33211 Odborní pojišťovací poradci 38 112 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Rozhodování o přijetí do pojištění 7
Pojistně technická kontrola návrhů pojištění 7
Výkon komplexní agendy vzniku pojištění 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12.D.1714 Využívání právních a ostatních předpisů souvisejících s pojištěním a pojišťovnictvím 4 Nutné
i12.D.1715 Znalost základních pojmů z oblasti pojištění 4 Nutné
i12.D.3001 Provádění technicko-ekonomické kontroly pojistných návrhů a výkazů 4 Nutné
i12.D.3002 Rozhodování o přijetí a kontrola technických změn pojištění, početní a věcná kontrola správnosti pojistných smluv 4 Nutné
i31.D.8009 Komplexní zpracování dokumentů v elektronické a tištěné podobě, indexace dokumentů, typování pojistných smluv 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12._.0071 pojišťovací legislativa včetně pojistných podmínek 4 Nutné
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 Nutné
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.