Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102624

Pomocný zahradník

Pomocný pracovník v zahradnictví vykonává základní kultivační práce s ručním nářadím, které sám ošetřuje, vysazuje a sklízí zahradnické výpěstky, provádí základní vazačské práce, zakládá a ošetřuje trávníky.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Pomocný pracovník v zahradnické firmě
Nadřízené povolání: Zemědělský a zahradnický dělník
Příbuzné specializace: Zahradnický dělník, Vazačské práce, Údržba veřejné zeleně, Zemědělský dělník, Pomocník podkováře
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vysazování ovocných i okrasných dřevin.
 • Kypření půdy.
 • Ošetřování rostlin.
 • Zálivka rostlin.
 • Rozmnožování rostlin.
 • Předpěstování sadby.
 • Sklizeň ovoce a zeleniny.

CZ-ISCO

 • 92140 - Pomocní pracovníci v zahradnictví
 • 9214 - Pomocní pracovníci v zahradnictví

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
9214 Pomocní pracovníci v zahradnictví http://data.europa.eu/esco/isco/C9214

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradnické práce 41-52-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradník 41-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice v produkčním zahradnictví (41-004-E)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13.A.1004 Kultivační práce 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.A.7039 Rozmnožování a předpěstování zeleninové sadby, květin a dřevin 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.7071 Ošetřování rostlin včetně hnojení 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.7072 Výsadba rostlin 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.A.6027 Sklizeň a třídění květin k řezu 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.A.6031 Dobývání a třídění dřevin 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
c12.A.6021 Sklizeň, třídění ovoce a zeleniny 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13._.0002 květinářství 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
j17._.0001 botanika 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0010 realizace a údržba zeleně 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 1
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 1
1.3 Kompetence ke kreativitě 1
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Duševní poruchy
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.