Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102602

Nákupčí informačních a komunikačních technologií

Nákupčí informačních a komunikačních technologií připravuje a realizuje nákup produktů a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), podílí se na tvorbě koncepce zajištění nákupu produktů a služeb v oblasti ICT (strategie sourcingu), na přípravě smluv pro nákup ICT produktů a služeb a sleduje vývoj trhu ICT jak z pohledu technologií, tak i cen.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Obchodník s ICT produkty a službami, Pracovník řídící dodávky externích produktů a služeb do organizace, Manažer dodavatelských vztahů IT oddělení
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvorba strategie sourcingu.
 • Výběr nejvhodnějších dodavatelů pro jednotlivé ICT služby.
 • Analýza požadavků na nové aplikace a technologie z pohledu možností jejich nákupu.
 • Analýzy zásob ICT produktů/zařízení na skladě a náhradních dílů.
 • Analýzy počtu licencí používaného software a výběr nejvhodnějšího modelu licencování.
 • Analýzy současné i perspektivní nabídky na trhu informačních a komunikačních technologií.
 • Nákup produktů a služeb informačních a komunikačních technologií.
 • Řízení a kontrola poprodejního servisu.
 • Uzavírání smluv na produkty a služby a jejich dodatků - dohod o poskytované úrovni služeb (SLA). Jejich následná průběžná kontrola.
 • Příprava, organizace a realizace výběrových a poptávkových řízení v oblasti ICT.
 • Řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů a projektů dodávky ICT produktů a služeb dle koncepce jejich zajištění (strategie sourcingu).
 • Aktualizace stávajících kontraktů.
 • Řešení reklamací, řešení sporů s dodavatelem.
 • Interní audity průběhu projektů dodávky ICT produktů a služeb, vyhodnocování efektivity nákladů.
 • Budování a řízení partnerství s uživateli ICT v podniku.

CZ-ISCO

 • 24340 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií
 • 2434 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií (CZ-ISCO 2434)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 44 210 Kč 74 152 Kč 179 545 Kč - - -
Zlínský kraj 36 772 Kč 45 216 Kč 115 896 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2434 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií 69 764 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2434 Specialisté v oblasti prodeje informačních a komunikačních technologií http://data.europa.eu/esco/isco/C2434

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 26-47-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika 1802R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru inženýrská informatika 3902R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru aplikované vědy v inženýrství 3901R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.D.2018 Zpracovávání strategických plánů a vizí informačních technologií v rámci řízení fungování informačního systému organizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2211 Projednávání a uzavírání objednávek s obchodními partnery 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2226 Reprezentace zájmů organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.1021 Detailní orientace na ICT trhu, v oblasti jednotlivých produktů i služeb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.3073 Posuzování a porovnávání ekonomické výhodnosti pořizovaných produktů a služeb 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1064 Příprava, organizace a realizace výběrových a poptávkových řízení v oblasti ICT 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1065 Interní audity ICT produktů a služeb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51._.0001 management obecně 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0024 projektový management 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0044 management rizik 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0023 projektování informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0022 sociální psychologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0001 marketing obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0003 průzkum trhu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0001 informatika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 4
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.