Typ JP ID
Povolání 2233

Bednář a obalář

Bednář a obalář vyrábí a opravuje dřevěné bedny, palety a sudy.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: dřevařská prvovýroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Cooper
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků, metod a materiálů pro výrobu dřevěných obalových výrobků.
 • Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení a ručních nářadí.
 • Obrábění materiálů řezáním, hoblováním a broušením ručními nebo mechanizovanými nástroji.
 • Výroba a opravy sudů a těžkých kádí.
 • Výroba a opravy beden z přířezů a velkoplošných materiálů.
 • Povrchové úpravy beden, sudů a dřevěných obalů.
 • Řízení linek na výrobu palet.
 • Provádění běžné údržby strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

CZ-ISCO

 • 75220 - Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
 • 75231 - Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
 • 75232 - Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
 • 7522 - Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
 • 7523 - Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků (CZ-ISCO 7523)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 23 773 Kč 29 749 Kč 38 525 Kč - - -
Kraj Vysočina 18 592 Kč 28 888 Kč 37 917 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7522 Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech 20 236 Kč 29 743 Kč
7523 Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 26 013 Kč -
75231 Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 24 178 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Bednění a dohotovování ležáckých a transportních sudů a těžkých kádí. 4
Obsluha linek na výrobu palet ČD (např. přísun přířezů, sbíjení, ořezávání rohů, vypalování značek, odsun a skládání hotových palet apod.) včetně jejich seřizování. 4
Spárování dužin a den ležáckých sudů a těžkých kádí. 4
Zhotovování obalů pro přepravu těžkých strojů (např. karuselů, lisů apod.) z hranolových konstrukcí podle výkresových dokumentací. 4
Hoblování uvnitř transportních sudů, dužin a den na velké škopky apod.. 3
Ohýbání transportních dužin na lisech. 3
Okování speciálních beden podle výkresů např. pro přepravu strojů. 3
Ruční sbíjení a sestavování kabelových bubnů včetně jejich okovávání. 3
Ruční sbíjení beden z přířezů a velkoplošných materiálů hřebíky o délce nad 80 mm. 3
Spárování dužin na rovinných frézkách nebo speciálních automatech (např. typu Schmalz, Anthon apod.). 3
Zhotovování obalů celodřevěných konstrukcí nebo v kombinaci s plošnými materiály včetně kování a montáží vložek podle výkresových dokumentací (např. M-obalů). 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Dřevařská výroba 33-57-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru bednář, bednářské práce 3351H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru bednář, bednářské práce 3351E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb 3357E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb 3357H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce 3664E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce 3664H

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31.D.2013 Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování výrobků ze dřeva 3 Nutné
e31.D.2201 Výběr surovin a manipulace s materiály, polotovary a pilařským odpadem při výrobě dřevěných obalů, palet a polotovarů 3 Nutné
e32.B.1019 Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro zpracování, opracování a spojování dřevěných obalů a palet 3 Nutné
e32.A.1054 Tvarování, stavění, montáž a opravy sudů, kádí a beden podle technické dokumentace 3 Nutné
e32.A.3030 Ruční sbíjení beden a palet dle technické dokumentace 3 Nutné
e32.B.1021 Tvarování sudů na lisech 3 Nutné
e32.A.3039 Spojování dílů a součástí dřevěných obalů a palet kovovými spojovacími prostředky 3 Nutné
e32.A.1053 Zhotovování, montáž a opravy kování na bedny a sudy 3 Nutné
e32.A.2009 Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů, laků aj. strojně nebo ručně; hydrotermická úprava a ochrana dřeva 3 Nutné
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e32._.0011 technologie výroby beden, sudů a dalších dřevěných obalů 3 Nutné
e74._.0051 technologie svařování kovů 3 Výhodné
e31._.0002 technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství 3 Nutné
e31._.0001 dřevěné materiály a polotovary 3 Nutné
e32._.0050 hydrotermická úprava a ochrana dřeva 3 Nutné
e31._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování dřeva 3 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.